เช้านี้เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุด ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

เช้านี้เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุด ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

เช้านี้เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก ด้านกรมควบคุมมลพิษ เตือน 24 จังหวัด ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน แนะลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ข้อมูลจากเว็บไซต์ IQAir รายงานคุณภาพอากาศ รวมทั้งจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 วัดค่าได้ 193 US AQI (ดัชนีคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของ US-EPA 2016 standard) 

เช้านี้เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุด ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

ขณะที่ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ 07:00 น พบ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 24 จังหวัด ในภาคเหนือและอีสาน สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณPM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.ชัยภูมิ และ จ. อุบลราชธานี

เช้านี้เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุด ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ค่าฝุ่น PM 2.5 (ข้อมูล ณ 07.00 น.วันที่ 27 มี.ค.2566) ดังนี้

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37 - 537 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31 - 218 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16 - 37 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 20 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 23 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 39 มคก./ลบ.ม.

 

เช้านี้เชียงใหม่ขึ้นอับดับ 1 เมืองมลพิษสูงสุด ฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

คำแนะนำทางสุขภาพ

- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK