'ขึ้นทางด่วนฟรี' กทพ. ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย เดือนพฤษภาคม 2567 วันไหนเช็กเลย

'ขึ้นทางด่วนฟรี' กทพ. ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย เดือนพฤษภาคม 2567 วันไหนเช็กเลย

มัดรวม "ขึ้นทางด่วนฟรี" กทพ. ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย รวม 60 ด่าน ในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งตรงกับวันสำคัญ วันหยุดราชการ 2567 วันไหนบ้าง? ประชาชน คนกรุงเทพ เช็กเลย

ประชาชน คนกรุงเทพมาทางนี้ มัดรวมมาให้แล้ว "ขึ้นทางด่วนฟรี" ในเดือนพฤษภาคม 2567 หลัง กทพ. ประกาศยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย รวม 60 ด่าน ซึ่งตรงกับวันสำคัญ "วันหยุดราชการ 2567" วันไหนบ้าง? เช็กเลย 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กระทรวงคมนาคม รวมวันหยุดราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน 

 กทพ. ประกาศยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย รวม 60 ด่าน 

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

3 วันหยุดราชการ 2567 "ขึ้นทางด่วนฟรี" ในเดือนพฤษภาคม 2567

สำหรับวันหยุดราชการในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  

โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ให้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทางข้างต้น มีจำนวน 3 วัน ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 (วันฉัตรมงคล)
  • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 (วันพืชมงคล)
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 (วันวิสาขบูชา)

 

\'ขึ้นทางด่วนฟรี\' กทพ. ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย เดือนพฤษภาคม 2567 วันไหนเช็กเลย

 

สำหรับวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 (วันแรงงานแห่งชาติ) และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 (หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น กทพ. จึงไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับ 2 วันดังกล่าว

วันหยุดราชการ 2567 วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เป็นวันฉัตรมงคล
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นวันวิสาขบูชา

 

\'ขึ้นทางด่วนฟรี\' กทพ. ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย เดือนพฤษภาคม 2567 วันไหนเช็กเลย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ้างอิง : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย