วันหยุดพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันจ่ายเงินสวัสดิการ วันหวยออก วันสำคัญ

วันหยุดพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันจ่ายเงินสวัสดิการ วันหวยออก วันสำคัญ

อัปเดต วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันหวยออก วันจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ อาทิ วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ วันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ รวมถึงวันสำคัญอื่นๆ วันพระ วันแรงงาน เดือนนี้มีวันหยุดยาว 2 รอบ

"วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567" เป็นอีกหนึ่งเดือนของปีที่มีวันหยุดเยอะพอสมควร เพราะมีช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ 3 วันติด ถึง 2 รอบ คือช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ที่ตรงกับช่วงวันหยุดวันฉัตรมงคล และสำหรับราชการก็จะมีวันหยุดยาวในช่วงวัน 10-12 พฤษภาคม 2567 ที่ตรงกับช่วงวันหยุดวันพืชมงคล

 

วันหยุดพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันจ่ายเงินสวัสดิการ วันหวยออก วันสำคัญ

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 มีดังนี้

วันหยุดราชการ

 • วันเสาร์ที่ 4 พ.ค.2567 : วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 : วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.2567 : วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคาร

 • วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 : หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 
 • วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : วันวิสาขบูชา

วันหยุดเอกชน

 • วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเสาร์ 4 พ.ค.2567 : วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 : หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : วันวิสาขบูชา
   

วันหยุดพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันจ่ายเงินสวัสดิการ วันหวยออก วันสำคัญ

วันหวยออก

 • วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567

วันหยุดพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันจ่ายเงินสวัสดิการ วันหวยออก วันสำคัญ

วันจ่ายเงินเดือน วันจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ มีดังนี้

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ

 • รอบ 1 : วันพฤหัสบดี16 พฤษภาคม 2567
 • รอบ 2 :  วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ

 • วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ

 • วันพุธ 8 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร

 • วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

 • วันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

 • วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567

วันหยุดพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันจ่ายเงินสวัสดิการ วันหวยออก วันสำคัญ

วันพระ

 • วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 5 
 • วันอังคารที่ 7 พ.ค.2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • วันพุธที่ 15 พ.ค.2567 : ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค.2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา) 


วันสำคัญอื่นๆ  

 • 2 พ.ค.2567 : วันทูน่าโลก
 • 3 พ.ค.2567 : วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
 • 5 พ.ค.2567 : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 6 พ.ค.2567 : วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • 8 พ.ค.2567 : วันกาชาดสากล
 • 9 พ.ค.2567 : วันแห่งไอศกรีม (ญี่ปุ่น)
 • 11 พ.ค.2567 : วันปรีดี พนมยงค์
 • 12 พ.ค.2567 : วันพยาบาลสากล
 • 14 พ.ค.2567 : วันอนุรักษ์ควายไทย
 • 15 พ.ค.2567 : วันครอบครัวสากล
 • 17 พ.ค.2567 : วันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก
 • 19 พ.ค.2567 : วันอาภากร
 • 20 พ.ค.2567 : วันผึ้งโลก
 • 21 พ.ค.2567 : วันชาสากล
 • 22 พ.ค.2567 : วันหลากหลายทางชีวภาพ / วันต้นไม้แห่งชาติ
 • 23 พ.ค.2567 : วันเต่าโลก
 • 25 พ.ค.2567 : วันไวน์แห่งชาติ
 • 30 พ.ค.2567 : วันอัฏฐมีบูชา
 • 31 พ.ค.2567 : วันแอร์โฮสเตสโลก / วันงดสูบบุหรี่โลก