สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

สิ้นสุดทางด่วนฟรี "สงกรานต์ 2567" วันนี้เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน 2567 คํานวณค่าทางด่วน วางแผนการเดินทาง เช็กเส้นทางที่นี่

คนกรุงเทพ "เช็กค่าทางด่วน 2567" คํานวณค่าทางด่วน วางแผนการเดินทาง เช็กเส้นทาง ทุกเส้นทาง หลังสิ้นสุดค่าทางด่วนฟรี "สงกรานต์ 2567" วันนี้เก็บค่าทางด่วนปกติ

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

"เช็กเส้นทาง" เช็กค่าทางด่วน 2567 

ค่าทางด่วน ด่านดินแดง คํานวณค่าทางด่วน

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านดินแดง 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านเพชรบุรี

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ : 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสุขุมวิท

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระรามที่ 4 (1)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระรามที่ 4 (2)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านเลียบแม่น้ำ

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

ค่าทางด่วน ด่านท่าเรือ 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านท่าเรือ 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอาจณรงค์

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสุขุมวิท 62

 • รถ 4 ล้อ : 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านบางนา

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสาธุประดิษฐ์ 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสาธุประดิษฐ์ 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสุขสวัสดิ์

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ดาวคะนอง

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน อาจณรงค์ 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน 
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน  
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน  

ค่าทางด่วน บางจาก

 • รถ 4 ล้อ ราคา 10 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 15 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 30 บาท/คัน

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

ค่าทางด่วนศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)

ค่าทางด่วน ด่านรัชดาภิเษก

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านบางซื่อ (1-2)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านย่านพหลโยธิน

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านคลองประปา 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพหลโยธิน 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

ค่าทางด่วน ด่านคลองประปา 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอุรุพงษ์

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสะพานสว่าง

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสาทร

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสาธุประดิษฐ์ 3

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระราม 3

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านจันทน์

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสุรวงศ์

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

ค่าทางด่วน ด่านหัวลำโพง

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านประชาชื่นขาออก

 • รถ 4 ล้อ ราคา 10 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 15 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 30 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านประชาชื่นขาเข้า

 • รถ 4 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 90 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 140 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านประชาชื่น 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 15 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 20 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 35 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านประชาชื่น 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 15 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 20 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 35 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านงามวงศ์วาน 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 15 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 20 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 35 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านงามวงศ์วาน 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 15 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 20 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 35 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอโศก 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพหลโยธิน 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านยมราช

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอโศก 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอโศก 3

 • รถ 4 ล้อ ราคา 25 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 55 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอโศก 4

 • รถ 4 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านรามคำแหง

 • รถ 4 ล้อ ราคา 25 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 55 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระราม 9

 • รถ 4 ล้อ ราคา 25 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 55 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านศรีนครินทร์

 • รถ 4 ล้อ ราคา 25 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 55 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 75 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระราม 9-1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 25 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 55 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา75 บาท/คัน

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

ค่าทางด่วน ทางพิเศษฉลองรัช

ค่าทางด่วน ด่านจตุโชติ

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านรามอินทรา 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 20 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 30 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสุขาภิบาล 5-1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านสุขาภิบาล 5-2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 20 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 30 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านรามอินทรา

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านลาดพร้าว

 • รถ 4 ล้อ ราคา 30 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 70 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านโยธินพัฒนา

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระโขนง

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านอาจณรงค์ 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพระราม 9-2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 30 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 50 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 70 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพัฒนาการ 1

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านพัฒนาการ 2

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านประชาอุทิศ

 • รถ 4 ล้อ ราคา 40 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 60 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 80 บาท/คัน

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

ค่าทางด่วนอุดรรัถยา ( ค่าทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด)

ค่าทางด่วน ด่านเมืองทองธานี (ขาเข้า/ขาออก)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 35 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 90 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 140 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านศรีสมาน (ขาเข้า/ขาออก)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 45 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 100 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 150 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านบางพูน (ขาเข้า/ขาออก)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 45 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 100 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 150 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านเชียงราก (ขาเข้า/ขาออก)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 45 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 100 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 150 บาท/คัน

ค่าทางด่วน ด่านบางปะอิน (ขาเข้า/ขาออก)

 • รถ 4 ล้อ ราคา 55 บาท/คัน
 • รถ 6 ล้อ ราคา 120 บาท/คัน
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคา 180 บาท/คัน

หมายเหตุ : ราคาค่าทางด่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

สิ้นสุดทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 เก็บค่าทางด่วนปกติ คนกรุงเทพเช็กค่าทางด่วน

 

อ้างอิง : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย