บูธกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

บูธกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

แผนงานฯ การอ่าน สสส. เครือข่ายบ้านมั่นคง และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มศว จัดบูธกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ในงานสมัชชาสุขภาพ กทม. ครั้งที่ 4 เรียกร้องแนวปฏิบัติให้มีหนังสือ 3 เล่ม ในบ้านเด็กเล็ก ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เครือข่ายอ่าน บ้าน บ้าน -บ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มศว  ได้ร่วมจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ" ณ ลานพระพุทธนวราชบพิตร และลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 6.00 - 19.00 น. มีกิจกรรมน่าสนใจตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้บูธกิจกรรม “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน : 3 เล่มในบ้านร่วมสร้างพลเมืองเด็ก” มีนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลาย อาทิ คลินิก Read Aloud : อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ฝึกวิธีการอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างถูกต้อง นิทรรศการการจัดสวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยธรรมนูญสุขภาพชุมชนเพื่อหยุดวิกฤตสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เหล่าทาสต้องระวัง!! “ฮีทสโตรกในสัตว์เลี้ยง” โรคที่มาพร้อมอากาศร้อน

ฝึกเด็กไทยออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

บูทกิจกรรมส่งเสริมมหานครแห่งโอกาสผ่านการอ่าน 

กิจกรรมระดมทุนกองทุนสวัสดิการหนังสือ 3 เล่มในบ้าน เพื่อเครือข่ายบ้านมั่นคง กทม. และกิจกรรมหนอนน้อยนักอ่าน สแกนคิวอาร์โค้ด กดไลค์ กดแชร์ "เพจอ่านยกกำลังสุข" รับหนังสือนิทานสร้างเสริมสุขภาพ 1 เล่ม รับพันธุ์ผัก  และหญ้าปักกิ่ง โดย กทม. และ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฟรี!!!

นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมชวนเดินสร้างสุข mini hawker center จากตัวแทนร้านค้าหาบเร่แผงลอย เปิดตัว Application BKK Policy Maker เปิด “พื้นที่กลาง” ร่วมสร้างประเด็นและนโยบายสาธารณะ

บูธกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

กิจกรรมชวน Check “สภาวะสุขภาพ” ณ ลานคนเมือง (ฝั่งถนนศิริพงษ์) ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต  อาทิ จอประสาทตา  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)   การประเมินภาวะ Stroke  การรักษาแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)  กายภาพบำบัดลดปวดตรวจช่องปาก / ทำฟัน  และกิจกรรม Citizen Talk, Hyde Park เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อเมือง ฯลฯ

กิจกรรมสำคัญ คือ เวทีสานพลังเสวนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่

1) ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อรองรับภาวะวิกฤติ และสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า

3) การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน

4) การจัดการหาบเร่แผงลอยและพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยภายใต้ความหลากหลาย
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง เพจ “อ่านยกกำลังสุข” และ เพจ “กรุงเทพมหานคร”

บูธกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

บูธกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย