เปิดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ 2-9 เม.ย.นี้

เปิดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ 2-9 เม.ย.นี้

2 - 9 เมษายนนี้ สกร.จัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดึงดูดคนทุกช่วงวัยเข้าใช้บริการ

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน  ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันรักการอ่าน” ด้วยนั้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ได้สั่งการให้ห้องสมุด ทั้งห้องสมุดประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ทั่วประเทศ จัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 2 - 9 เมษายน 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

หนุนสวัสดิการหนังสือ 3 เล่น ย้ำ 4 ข้อดีการอ่านนิทาน เสริมพัฒนาการเด็ก

"หนังสือ 3 เล่ม" อ่านเพื่อความเท่าเทียม รักสิ่งแวดล้อมและสร้างความฝัน

นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 2-9 เม.ย.

โดยทุกแห่งมีกิจกรรมและนิทรรศการ ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมพื้นที่น่าอ่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม สวยงาม 

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการเล่า Book Talk

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น Teling Story เช่น อ่านนิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4. กิจกรรมอ่านทุกที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ Read around You อยู่ตรงไหนก็อ่านได้ 

5. รับสมัครอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆในห้องสมุด

เปิดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ 2-9 เม.ย.นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวด้วยว่า สกร.ได้จัดกิจกรรม“วันรักการอ่าน” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ สกร.กำลังออกแบบสอบถาม โดยจะสำรวจ ว่า คนไทยอ่านหนังสือวันละกี่หน้า กี่บรรทัด และจะพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยผ่านกิจกรรม “เรียน เล่น เต้น รำ” ไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียว ใครอยากเรียนรู้ อยากทำกิจกรรมอะไรก็ให้มาที่ห้องสมุด เช่น วัยเด็ก อยากเรียนรู้เรื่องเกม อยากเล่นเกม ก็ให้มีมุมเล่นเกม ,วัยทำงาน อยากเรียนอาชีพ ก็มีมุมอาชีพให้เรียน , ผู้สูงอายุอยากรำ อยากออกกำลังกายก็มีกิจกรรมนั้นๆ ให้ได้ทำ ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง เพื่อเป็นสื่อดึงดูดให้คนทุกช่วงวัยอยากมาห้องสมุด รักห้องสมุดและรักการอ่าน