สมัครงาน หางาน รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา เช็กค่าจ้าง เลือกที่ทำงานเลย

สมัครงาน หางาน รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา เช็กค่าจ้าง เลือกที่ทำงานเลย

งานวันนี้ สมัครงานด่วน หางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา กองด่านอาหารและยา จำนวน 7 อัตรา เช็กคุณสมบัติการสมัคร ค่าจ้างอัตราเงินเดือน เลือกที่ทำงาน พร้อมสแกน QR Code ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

งานวันนี้ สมัครงานด่วน หางานมาทางนี้! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา กองด่านอาหารและยา จำนวน 7 อัตรา 

ค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 13,000 บาท

คุณสมบัติการสมัคร วุฒิการศึกษา 

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมอาหาร) 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 • และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เลือกที่ทำงาน สถานที่ปฏิบัติการ

 • ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) จ.สมุทรปราการ จํานวน 1 อัตรา 
 • ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บ.บางกอกบาร์จ เทอร์มินอล จํากัด จ.สมุทรปราการ จํานวน 1 อัตรา 
 • ด่านอาหารและยาแม่สอด จ.ตาก จํานวน 1 อัตรา 
 • ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 
 • กองด่านอาหารและยา จํานวน 3 อัตรา 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มีนาคม 2567
 

ช่องทางสแกน QR Code ดาวน์โหลดใบสมัครงาน สมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา กองด่านอาหารและยา

สแกน QR Code ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

สมัครงาน หางาน รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา เช็กค่าจ้าง เลือกที่ทำงานเลย

 

ติดต่อสอบถาม 

 

 • คุณอาภาวดี ม่วงโมรา (ID Line:off23m4748) 
 • E-mail : [email protected] 
 • โทร : 02-5907359, 083-6462816 
 • ทางไปรษณีย์ : 88/24 กองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)

 

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา