ข่าวดี! เปิดรับหญิงไทย 'ทำงานเกาหลี' สมัครผ่านออนไลน์ 16-17 มี.ค.67 เช็กเลย

ข่าวดี! เปิดรับหญิงไทย 'ทำงานเกาหลี' สมัครผ่านออนไลน์ 16-17 มี.ค.67 เช็กเลย

รองโฆษกรัฐบาล แจ้งข่าวดี! 'กรมการจัดหางาน' เปิดรับหญิงไทยไป 'ทำงานเกาหลี' โควต้า 3,188 คน สมัครผ่านออนไลน์ 16-17 มี.ค.67 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันนี้ (13 มีนาคม 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวดีคนหางาน กรมการจัดหางาน เปิดรับหญิงไทยไป ทำงานเกาหลี โควต้า 3,188 คน สมัครผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567

 

 

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวันนี้ว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 ประเภทกิจการบริการ (เพศหญิง) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในโรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ที่พักทั่วไป และร้านอาหารเกาหลี โดยในรอบนี้ได้รับโควต้าผู้สอบผ่าน จำนวน 3,188 คน

 

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควต้า และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบฯ พร้อมขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ

 

ข่าวดี! เปิดรับหญิงไทย \'ทำงานเกาหลี\' สมัครผ่านออนไลน์ 16-17 มี.ค.67 เช็กเลย

 

 

สำหรับ คุณสมบัติ ต้องเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

 

ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ระหว่างรอสัญญาจ้างงานของประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และกิจการเกษตรและปศุสัตว์ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ และเมื่อผ่านการทดสอบสามารถรายงานตัวสอบผ่านเข้าระบบกิจการบริการจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรอคัดเลือกจากนายจ้างในลำดับแรก

 

นายคารม รองโฆษกรัฐบาล กล่าวต่อว่า ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ประเกทกิจการบริการ 2 (เพศหญิง)

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694