งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงาน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่ 6-13 มีนาคม 2567 เช็กรายละเอียด สัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มงานที่นี่

งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน มาทางนี้! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2567 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ดังนี้

1.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา

2.) ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 3 อัตรา

3.) ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

4.) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

5.) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

6.) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

7.) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

8.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียด สัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มงาน กรมชลประทาน

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มงาน ประมาณเดือนมิถุนายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2570 โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ การจ้างพนักงานเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กระทำการเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น และพนักงานเงินหมุนเวียนฯ ผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมชลประทานกำหนด

 

สถานที่ปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกรายงานตัวเพื่อจัดทำเป็นพนักงานเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่างๆ ดังนี้

 

งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กรมชลประทาน หรือรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คลิก)
 

งานวันนี้ สมัครงาน หางานด่วน! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

 

อ้างอิง : กรมชลประทาน