ปรับโฉม! วธ.ก้าวสู่ 'กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ดัน Soft Power ศก.สร้างสรรค์

ปรับโฉม! วธ.ก้าวสู่ 'กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ดัน Soft Power ศก.สร้างสรรค์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุด 'เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี' คือ การขับเคลื่อน Soft Power  ของไทย อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ อาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยชูโครงการ '1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์' เป็นการดำเนินการแรก

Keypoint:

 • กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ชู 'วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ' มอบ 10 นโยบายรองรับ THACCA ขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก
 • เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน ครอบครัวมีส่วนร่วมผลักดันวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และSoft Power
 • เตรียมเปิดกองทุนช่วยเหลือศิลปินให้ได้รับสวัสดิการที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง  หารือกองสลากฯ มองแนวทางการช่วยเหลือ

โครงการ '1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์' เป็นอีกหนึ่งนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่ผ่าน โดยได้มีการประกาศว่า จะยกระดับทักษะคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง 20 ล้านคน สร้างรายได้อย่างน้อย 200,000 บาทต่อปี และสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง

21 ปีกระทรวงวัฒนธรรม 'นายเสริมศักดิ์  พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) มอบนโยบาย ‘วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ’ พร้อมสืบสาน รักษา    ต่อยอด เพื่อขับเคลื่อน 10 นโยบายรองรับ THACCA ดัน 10 นโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก พร้อมขับเคลื่อนงาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์

วันนี้ (2 ตุลาคม 2566) ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายเสริมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์ ในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ‘21 ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ’

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ปรับโฉม! วธ.ก้าวสู่ 'กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ดัน Soft Power ศก.สร้างสรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สร้างนักเขียนบทภาพยนตร์ ดัน soft power ของไทย

ว.นานาชาติ DPU จับมือ ม.ดังเกาหลี เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาเกาหลี 2+2

 

วัฒนธรรรมนำเศรษฐกิจ  ขับเคลื่อน Soft Power

วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 21 ปี ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย’ โดยมีพันธกิจในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก

สำหรับ ก้าวต่อไปของ วธ. จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตามกรอบนโยบายหลัก ‘วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ’ พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ผ่านจุดเน้นหลักๆ คือการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA (Thailand Creative Content Agency) และการขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก โดยจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดกับประชาชนมากที่สุด

ปรับโฉม! วธ.ก้าวสู่ 'กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ดัน Soft Power ศก.สร้างสรรค์

 

เปิดแนวทาง 10 ข้อ เดินหน้า THACCA Soft Power

โดย THACCA จะรับผิดชอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Soft Power โดยในวันที่ 3 ต.ค.นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดว่าอุตสาหกรรมใดที่เกี่ยวข้อง และวธ.จะได้รับมอบหมายอุตสาหกรรมใดบ้าง โดยหลังจากนั้นจะนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ วธ.เป็นกระทรวงหลักในการดำเนินการ Soft Power เพื่อทำให้คนไทยลดความจน และเป็นการเพิ่มอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน

วธ.ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยกระทรวงต้องสืบสาน รักษา และต่อยอดมาใช้ในงานด้านวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมด้วยนโยบายให้รองรับกับ THACCA จะดำเนินการ โดยจะขับเคลื่อนผ่าน 10 ข้อดังนี้

1.สำรวจ รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดใน 10 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดันนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวออร์

2.สำรวจและพัฒนาแรงงานด้านวัฒนธรรมให้มีทักษะสูง รองรับความต้องการของตลาด

3.บริหารจัดการพื้นที่และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพลังทางวัฒนธรรม

4.ยกระดับงานวัฒนธรรมเดิมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 5.ส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆ ด้านวัฒนธรรม ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

7.สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

8.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการต่อยอดงานวัฒนธรรม

9.อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมงานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติให้คงคุณค่าและเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

10.เปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออก นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า อีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนคือ ‘Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก’ โดยจะขับเคลื่อนผ่าน 10 ข้อ ดังนี้

1.ส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ Soft Power 

 2.ผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

 3.ผลักดัน Bangkok เมืองแฟชั่น

 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

5.สร้างสังคมรักการอ่าน

6.ผลักดันมวยไทยสู่สากลในทุกมิติ

 7.ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

8.ส่งเสริมให้นำวัฒนธรรมไทยไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกม ภาพยนตร์ ดนตรี แฟชั่น แอนิเมชั่น เป็นต้น

9.เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรี และ

10.ส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ปรับโฉม! วธ.ก้าวสู่ 'กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ดัน Soft Power ศก.สร้างสรรค์

เล็งหารือสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยศิลปินอาวุโส

โดยมีเป้าหมายหมายในการขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้คือ

1.เด็กและเยาวชนคือต้นกล้า พ่อแม่คือเบ้าหลอม โดยสถาบันครอบครัว สถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักษาธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อยากฝากให้วัฒนธรรมจังหวัดช่วยดูสมาชิกที่มีอยู่  และขอให้มีเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านได้ เพื่อทำให้งานจากกระทรวงไปถึงครอบครัวได้จริง

 2.เยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทัน Social Media ในยุคปัจจุบันและมีภูมิคุ้มกัน เนื่องจากอิทธิพลสื่อใหม่ มีความไว หากไม่มีจุดยึดโยงที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอาจจะไหลตาม และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยจะหายไป ต้องทำให้เด็กรู้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งในส่วนที่ดีไว้แล้วต้องรักษา และเอาของเก่าที่ดีแล้วมาต่อยอด ประยุกต์ และไม่ปล่อยให้วัฒนธรรมที่ดีงาม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจหายไป 

 3.ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยนโยบายรัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ในพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีจุดยืดรักษาวัฒนธรรมของตนเองให้ได้

 4.มีกองทุนช่วยเหลือศิลปินให้ได้รับสวัสดิการที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป   โดยจะไปหารือกับทางสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องใดได้บ้าง

5.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

6.ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลก มรดกวัฒนธรรมไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วธ.ก้าวสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ’10 เปิดวัฒนธรรม (OPEN CULTURE) สร้างพลังแห่งอนาคต พลิกวธ.สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ’ ว่า วธ.ได้มีความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทำเรื่องตัวชี้วัดสถิติทางวัฒนธรรม ซึ่งต่อจากนี้ วธ.ต้องเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและดำเนินการทางสถิติ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆนำข้อมูลไปใช้ ในการเคลื่อน  Soft Power และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทุกหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม จะต้อง เปิดรับ เปิดใจ และเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศในการดำเนินการโครงการ 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นการเปิดศักยภาพชุมชนและเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาวธ.ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และต่อจากนี้จะผลักดันไปสู่เรื่อง THACCA และ Soft Power  ช่วยติดตามให้ยั่งยืนและเกิดการต่อยอด  รวมถึงมีการเปิดกรุความรู้ วัฒนธรรมชั้นครู ใช้ต้นทุนเหล่านี้พัฒนาต่อยอด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนั้น มีการเปิดกว้าง ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม  นำพลังบวรมาส่งเสริมศีลธรรม  เปิดบ้านวัฒนธรรม ต่อยอดและเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความยั่งยืนรายได้ให้แก่ประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

"เราต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยต้องเปิดเผย โปร่งใส ใช้นวัตกรรม ต้องวิ่งไปข้างหน้าบนพื้นฐานความโปร่งใส  เราจะใช้กฎหมายในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์"

 

กลยุทธ์ปี 2567 จะมีการประกาศใช้แผน Soft Power แปลงนโยบายรัฐบาลสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งหลังจากนี้ทุกจังหวัดจะต้องมีกลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจวัฒนธรรมทุกจังหวัด

ขณะที่การเปิดพื้นที่และเวที จะมีการวางแผนกลยุทธ์การทำงานให้มีความชัดเจน พัฒนาแหล่งเรียนรู้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องเปิดประตูสู่สากล สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนเวทีนานาชาติจะก้าวไปจุดนั้นได้อย่างไร ไปสร้างความร่วมมือได้อย่างไร  เราจะผลักดันอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไปสู่นานาชาติ และขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้อย่างไร

ปรับโฉม! วธ.ก้าวสู่ 'กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ดัน Soft Power ศก.สร้างสรรค์

ยกระดับเพิ่มรายได้ ใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนทั้ง 10 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ดังนี้ 

 1. กลุ่มภาพยนตร์ ซีรี่ส โฆษณา แอนิเมชั่น และเทศกาลภาพยนตร์
 2. กลุ่มงานออกแบบแฟชั่น และงานคราฟ เรามีการจัดจำหน่าย ได้เงินกลับมา 300-400 ล้านบาท จากการจัดงานเพียง 3 วัน
 3. กลุ่มงานออกแบบแฟชั่น และงานคราฟ 
 4. กลุ่มกีฬา ที่ผ่านมามุ่งเน้นเรื่องมวยไทยในเรื่องอขงการอนุรักษ์
 5. กลุ่มดนตรี  เพลงและจัดคอนเสิร์ต 
 6. กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม การทำท่องเที่ยวชุมชน เราจะต่อยอดให้รักษาอย่างยั่งยืน
 7. กลุ่มหนังสือ มีการสนับสนุนมากขึ้น
 8. กลุ่มศิลปะร่วมสมัย  ละครเวที และแกลอรี่ 
 9. กลุ่มสุขภาพ สปาและนวัตกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการทำเรื่ององค์ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของนวดไทย
 10. กลุ่มซอฟต์แวร์ และเกม จะมีการเก็ยตัวเลขที่ทำร่วมกับภาคเอกชน และสนับสนุนให้เกิดการสร้างสื่อใหม่ๆ จะมีแผนในการขับเคลื่อนอย่างไร

"ส่วนเส้นทางท่องเที่ยว จะทำให้ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทุกๆ เดือนโดยจะมีเทศกาลท่องเที่ยว ว่าแต่ละเดือนจะท่องเที่ยวได้ที่ไหนบ้าง สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราเอาแต่คิด และมองว่าเป็นไปไมได้ เพราะจริงๆ แล้วทุกอย่างสามารถทำไปได้ ดังนั้น วันนี้ วัฒนธรรมจะทำทันที"

ทั้งนี้ ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ‘10 เปิดวัฒนธรรม สร้างพลังแห่งอนาคต’ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าองค์การมหาชน ร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลวัฒนธรรมคุณานุสรณ์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น รางวัลกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดีเด่น รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อ Infographic รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตภายใต้หัวข้อ 'วธ. โปร่งใส รวมใจต้านโกง' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566