รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565 ชนิดไฟเซอร์ จำนวน 300 คน เช็กรายละเอียดที่นี่

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (20-26 พฤศจิกายน 2565) แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งหากรับวัคซีนโควิดเข็มล่าสุด นานเกินไป จะต้องเข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ จะสามารถป้องกัน การป่วยหนัก และลดโอกาสเสียชีวิตได้ 

โดย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 สำหรับประชาชนทั่วไป เข็ม 1, 2, 3, 4 และ 5 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ จำนวน 300 คน 

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 11.30 น. ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.
 • อายุ 18 ขึ้นไป หรือ อายุ 12-18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • หากต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เว้นระยะห่างจากเข็ม 2  อย่างน้อย 90 วัน 
 • หากต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 หรือ เข็มที่ 5 เว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน 
 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ 
 • งดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เด็ก อายุ 5-12 ปี

 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อัปเดตจุด ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม เข็ม1-5 ทั่ว กทม. ในโรงพยาบาลสังกัดรูปแบบ Walk in และจองคิวล่วงหน้า ดังนี้

1.โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00น. ณ ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ โทร 02-225-1354

2. โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ โทร 02-437-7677

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ส่วนวันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 1 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเข็ม 1 - เข็ม 5 วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.30 น. (พักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.)

เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือเดินทาง หรือบัตรสีชมพู

3. ประวัติการฉีดวัคซีน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ BFC 02-289- 7986

เงื่อนไขการฉีดวัคซีนโควิดฟรี

 • ฉีดเข็ม 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1 - 2 เดือน
 • ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
 • ฉีดเข็ม 4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน
 • ฉีดเข็ม 5 ห่างจากเข็มที่ 4 ระยะเวลา 4 เดือน

กรณีติดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ และ วันอังคาร เวลา 08.00-12.00น. ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ โทร 02-429-3258

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประกันสังคม โทร 084-215-3278 , 02-543-2090

6.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องทำแผลฉีดยา โทร 02-327-3049

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร โทร 02-444-3900 ต่อ 8878

8.โรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 

นอกจากนี้ ยังให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ค่าบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล) แบ่งเป็น

 • บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาแดง สำหรับผู้ที่อายุ 6 เดือน - 4 ปี
 • บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม สำหรับผู้ที่อายุ 5 – 11 ปี
 • บริการวัคซีน Pfizer ฝาม่วง สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 โทร 02-452-7999

10.โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก โทร 064-557-6009

11.โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) วันจันทร์-พุธ เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางนา เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีน Pfizer เนื่องจากมีผู้รับบริการจุดฉีดวัคซีนจำนวนมาก ทางหน่วยฉีดวัคซีน จึงขอปรับช่วงเวลาบริการดังนี้

 • เวลา 08.00 - 12.00 น. จำนวน 70 ราย
 • เวลา 13.00 - 15.00 น. จำนวน 40 ราย

ชาวต่างชาติ ค่าบริการ 120 บาท , ชาวไทย ไม่เสียค่าบริการ เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

เงื่อนไข 

 • ทุกเข็ม สำหรับอายุ 12 ปี ขึ้นไป 
 • เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการได้รับวัคซีน
 • ตั้งแต่เข็มที่ 4 เป็นต้นไป (ระยะเวลาห่างอย่างน้อย 4 เดือน)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน

1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/บัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น passport

2.หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19