สคร.9 เชิญชวนเด็กและประชาชนกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สคร.9 เชิญชวนเด็กและประชาชนกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 หรือ สคร.9 นครราชสีมา เชิญชวนเด็กและประชาชนกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

จากการที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้คาดการณ์ว่าการติดเชื้อโควิด-19 อาจจะสูงขึ้นอีกในช่วงปลายปีที่มีกิจกรรมและงานรื่นเริงช่วงใกล้เทศกาล สคร.9 นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเด็กเล็ก และเด็กที่มีโรคประจำตัว ขอให้ผู้ปกครองพามาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม โรคมะเร็ง เบาหวาน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

 

 

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทยว่าแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ในช่วงเริ่มต้นการระบาดครั้งใหม่ หลังจากการปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้ประชาชนมีกิจกรรมรวมกลุ่ม เดินทางท่องเที่ยว สังสรรค์ รวมถึงบางส่วนเริ่มถอดหน้ากากมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าการติดเชื้ออาจจะสูงขึ้นอีกในช่วงปลายปีที่มีกิจกรรมและงานรื่นเริงช่วงใกล้เทศกาล ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ประชาชนมีการฉีดเข็มที่ 1 ร้อยละ 75.6 เข็มที่ 2 ร้อยละ 71.3 เข็มที่ 3 ร้อยละ 33.9 ส่วนเข็มที่ 4 ร้อยละ 5.0 ซึ่งนับว่ายังมีการฉีดวัคซีนน้อย

 

 

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่าการได้รับวัคซีนนั้น สามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตของประชาชนได้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเลย ให้ไปรับวัคซีนตามกำหนด โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ขอให้ผู้ปกครองพามาฉีด เพราะวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ทำให้เด็กสามารถเรียน เล่น และใช้ชีวิต ได้อย่างไม่มีความกังวล โดยเฉพาะเมื่อเปิดเรียนและใกล้ช่วงหน้าหนาวมีโอกาสที่เด็กจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น

 

อีกทั้งกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มที่ควรมารับวัคซีนเพิ่มขึ้น คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 90 กก. โรคมะเร็ง เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว สามารถไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ในเดือนที่ 4 โดยไปฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านตามวันและเวลาราชการ และจุดบริการวัคซีนอื่นๆ ที่กำหนดเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากได้รับเชื้อจะสามารถลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

ข่าวโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ จ.นครราชสีมา