ชาวสวน "เจาะน้ำมัน" ต้นยางนา ใช้กับเครื่องจักรการเกษตร ลดรายจ่าย

เกษตรกรชาวสวนป่า "เจาะน้ำมัน" จากต้นยางนา นำมาใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นของขวัญจากธรรมชาติ ลดรายจ่าย

เกษตรกรชาวสวนป่า ในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หันมาใช้พลังงานทดแทนจากน้ำมันต้นยางนา ในสวนป่า ที่เกษตรกรปลูกไว้ โดยการเจาะหาน้ำมันจากต้นยางนำ สกัดเป็นน้ำทันมาเติมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นพลังงานทดแทนการลดต้นทุนการทำการเกษตรในยุคราคาน้ำมันแพง

ชาวสวน "เจาะน้ำมัน" ต้นยางนา ใช้กับเครื่องจักรการเกษตร ลดรายจ่าย

 

 

นายมนรัตน์ วิวิธธนากร เกษตรกรปลูกป่าอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ระบุว่า การเจาะน้ำมันจากต้นยางนา จะสามารถเจาะต้นยางนาอายุ ประมาณ 10 -15 ปี ขึ้นไป โดยนำสว่านเจาะเข้าไปที่โคลนต้นห่างจากพื้นดิน ประมาณ 30 เซนติเมตร เจาะความลึกประมาณ 10 -20 เซนติเมตร ให้ทะลุเปลือกเข้าไปถึงเนื้อต้นยางนา จากนั้นนำอุปกรณ์รองรับน้ำมัน ที่ทำจากขวดพลาสติก ต่อสายยางไปเสียบเข้ารูที่เจาะ อุดด้วยดินน้ำมัน ไม่ให้น้ำมันยางนาไหลออกจากสายยาง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืน จะได้น้ำมันยางนา มาใช้งาน ส่วนปริมาณมากน้อยแล้วแต่ต้น

ชาวสวน "เจาะน้ำมัน" ต้นยางนา ใช้กับเครื่องจักรการเกษตร ลดรายจ่าย

น้ำมันที่จะตกตะกอนตามธรรมชาติ มาเติมเครื่องจักรกลการเกษตรได้เลย ซึ่งในการเติมน้ำมันยางนา สามารถผสมน้ำมันดีเซล ครึ่งต่อครึ่ง หรือสามารถเติมน้ำมันยางนา 100 เปอร์เซ็นต์ได้เลย ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เป็นการลดต้นทุน ในการทำการเกษตร รวมถึง เพิ่มพื้นที่สีเขียวจาการปลูกป่า