กรมอุตุฯ คาด "ฤดูหนาว 2565" ของไทยมาช้า แต่อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา

กรมอุตุฯ คาด "ฤดูหนาว 2565" ของไทยมาช้า แต่อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ "ฤดูหนาว 2565" ช้ากว่าปกติ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 แต่อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศการคาดหมายลักษณะอากาศช่วง ฤดูหนาวของประเทศไทย "ฤดูหนาว 2565" ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 - 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 ซ. (ค่าปกติ 19.9 ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 ซ.) สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 8 - 9 ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 - 18 ซ. และปริมณฑล 15 - 16 ซ. ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566

สำหรับบริเวณยอดดอย และยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

กรมอุตุฯ คาด "ฤดูหนาว 2565" ของไทยมาช้า แต่อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3–4 เมตร

 

ข้อควรระวังในช่วง "ฤดูหนาว 2565"

1. ในช่วงปลายเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมา และในบางช่วงจะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่

2. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย

3. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

 

 

เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วง "ฤดูหนาว 2565"

- อากาศเย็น หมายถึง 16.0-22.9 องศาเซลเซียส
- อากาศหนาว หมายถึง 8.0-15.9 องศาเซลเซียส
- อากาศหนาวจัด หมายถึง ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส

การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ และการคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2565

 

กรมอุตุฯ คาด "ฤดูหนาว 2565" ของไทยมาช้า แต่อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา