“ตำรับน้ำมันกัญชา” บำบัดผู้ติดยาเสพติด

“ตำรับน้ำมันกัญชา” บำบัดผู้ติดยาเสพติด

“ตำรับยาการุณย์โอสถ” น้ำมันกัญชามี CBD สูง ใช้บำบัดผู้ติดยาเสพติด ลดอันตรายและอาการอยากยาจากการใช้ยาเสพติด ประเภทยาบ้าและยาไอซ์  นำร่องใช้คลินิกบำบัดยาเสพติด รพ.การแพทย์แผนไทย 3 แห่ง 

ภายหลังจากมีการปลดล็อคกัญชาออกจากปัญชียาเสพติดประเภท 5  ปัจจุบันจัดเป็น “สมุนไพรควบคุม” ได้มีการนำตำรับยาไทยมีกัญชาเป็นส่วนผสมมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  รวมถึง มีการนำมาใช้ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด้วย

น้ำมันกัญชาลดอยากยา

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีการให้บริการร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ในการลดอันตรายจากการใช้ยาบ้า และยาไอซ์  โดยการนำน้ำมันกัญชาในตำรับที่มีสาร แคนนาบิไดออล (CBD) สูง ผลิตจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร คือ “ตำรับยาการุณย์โอสถ”

เป็นสารสกัดกัญชาในน้ำมันมะพร้าว ซึ่งมีปริมาณแคนนาบิไดออล(CBD) เข้มข้นในขนาด 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถช่วยลดอาการอยากยา และลดอาการจากการถอนพิษยาได้ เช่น นอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนื้อ ลดอาการอักเสบต่าง ๆ ในร่างกาย นอกจากตำรับยาการุณย์โอสถแล้วยังมีตำรับยาอดยาบ้า (ตำรับยาทำให้อดฝิ่น) มาร่วมบำบัดยาเสพติด โดยมีแพทย์แผนไทยตรวจ และ ดูแลอย่างต่อเนื่อง

นำร่องใช้ในรพ.แผนไทย 3 แห่ง

การดำเนินการคลินิกร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการนำร่องแล้ว 3 พื้นที่ ได้แก่

 •  รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ป่วยและอยู่ในช่วงระยะบำบัด จำนวน 278 ราย             
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี มีผู้ป่วยเข้าบำบัดรักษา จำนวน 196 ราย อยู่ในช่วงระยะบำบัด จำนวน 34 ราย และ ระยะฟื้นฟู 1 ราย
 •  รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.พัทลุง  มีผู้ป่วยเข้าบำบัดรักษา 76 ราย อยู่ระหว่างบำบัด 20 ราย 

การรักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติดนี้ มีการดำเนินการในลักษณะการลงชุมชนให้ความรู้  การออกหน่วยบริการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมคุมประพฤติ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ การรักษาหรือบำบัดมีทั้งการจ่ายยาการุณย์โอสถ ยาอดยาบ้า และใช้ร่วมกับ ยาสมุนไพรอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น นวด อบ ประคบ เป็นต้น

สมุนไพรบำบัดยาเสพติด

ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  กล่าวว่า คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นอกจากการใช้ ตำรับยาการุณย์โอสถ ตำรับยาอดยาบ้าแล้ว ยังมียาสมุนไพรตัวอื่นๆ ได้แก่

 • ศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
 • ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ตามร่างกาย ลดอาการมือเท้าชาและอ่อนกำลัง
 • ยาขมิ้นชัน บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
 • ยาหญ้าดอกขาว ลดความอยากบุหรี่ มีฤทธิ์ในการลดไข้ต้านการอักเสบ
 • ยาหอมนวโกศ แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน
 • ชาสมุนไพ ย่านางแดง ช่วยขับสารพิษ ถอนพิษจากสารเสพติด
 • ยารางจืด ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน ล้างพิษสารเคมีในร่างกาย                    
 • ยาเถาวัลย์เปรียง บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
 • ยาตรีผลา บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
 • ราชดัด บำรุงธาตุ แก้ลมวิงเวียน ทำให้เจริญอาหาร บำรุงน้ำดี น้ำเหลือง

เป็นการใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เช่น การนวดไทย การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การสวดมนต์  การกดจุดสะท้อนเท้า และ การฝึกสมาธิบำบัด SKT เป็นต้น

 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2567  จะมีกิจกรรมตามโครงการ 100 Days Quick Win นนทบุรี กิจกรรมค่ายรักใจ 15 วัน   เป็นการร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จ.นนทบุรี   มีการออกหน่วยให้บริการตรวจ คัดกรอง และจ่ายยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ คลินิกบำบัดยาเสพติดการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)  ติดต่อ 0 2224 3261-2, 0 2224 8802  จ.พัทลุง ติดต่อ  0 7460 0036 และ จ.อุดรธานี ติดต่อ 0 4218 0880