'หมอชลน่าน'ลั่นไม่เป็นคนชง“ช่อดอกกัญชา”กลับเป็นยาเสพติด

'หมอชลน่าน'ลั่นไม่เป็นคนชง“ช่อดอกกัญชา”กลับเป็นยาเสพติด

'หมอชลน่าน'ลั่นไม่เป็นคนชงกลับ “ช่อดอกกัญชา”เป็นยาเสพติด ย้ำเป็นอำนาจมติบอร์ดป.ป.ส. กำหนดมาอย่างไรรมว.สธ.มีหน้าที่ลงนาม หลังรมว.ยุตธรรมส่งหนังสือแจ้ง

เมื่อวันที่  8 ก.พ.2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เรื่องของกฎหมายกัญชาว่า  ร่างพ.ร.บ.กัญชงกัญชาออกมาบนพื้นฐานว่า กัญชา ต้น ราก ใบ ดอก ยางไม่เป็นยาเสพติด และพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม เพราะมีสารเสพติดอยู่

ดังนั้น เมื่อกัญชาไม่เป็นยาเสพติดจึงต้องออกฎหมายมา เพื่อให้การนำไปใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามคำแถลงนโยบายรัฐบาลชุดนี้ เพื่อการแพทย์และสุขภาพ ถ้านอกจากนี้จะตีความเป็นการใช้ผิดประเภท

 “ร่างพ.ร.บ.นี้จะบอกว่าวิธีการใช้ผิดประเภทคืออะไร บุคคลใช้แล้วผิดประเภท ใช้ที่ไหนผิด การผลิต การเพาะปลูก นำเข้า การส่งออก การโฆษณาก็จะมีข้อห้าม ร่างนี้ไม่ได้บอกว่าจะเสนอนำกลับไปเป็นยาเสพติด เพียงแต่บอกว่ากัญชาต้น ราก ใบ ดอกมีสารเสพติด เพราะมีสารทีเอชซี ส่วนจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายขณะนี้ไม่ให้เป็น ยกเว้นสารสกัดที่มีสารทีเอชซีเกิน 0.2 % ”นพ.ชลน่านกล่าว 

 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่รมว.กระทรวงยุติธรรมทำหนังสือถึงรมว.สาธารณสุข ให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดช่อดอกกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด นพ.ชลน่าน กล่าวว่า  เป็นความเห็นของรมว.ยุติธรรมว่าจะมีการปรับแก้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดยาเสพติดประเภท 5  เป็นสิทธิ์ที่ท่านทำได้

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า แม้เป็นรมว.สาธารณสุข แต่เรื่องนี้ต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือบอร์ดป.ป.ส. ถ้ามีมติมาอย่างไรต้องทำอย่างนั้น  ไม่มีสิทธิ์ไปทำอย่างอื่น

ซึ่งรมว.สาธารณสุขต้องเป็นคนลงนามในประกาศกำหนดยาเสพติดประเภท 5  ในการใช้บังคับ แต่การให้อำนาจ องค์ประกอบ วิธีการมาจากบอร์ดป.ป.ส.หากบอร์ดป.ป.ส.ไม่มีมติ ไม่ประกาศ ไม่แก้ไขความเห็นของบอร์ดป.ป.ส. ตนเองไม่มีสิทธิ์ทำอะไร

ถามว่าแปลว่าต้องให้บอร์ดป.ป.ส.มีมติเรื่องนี้ออกมา นพ.ชลน่าน กล่าวว่า  ใช่ ไม่ต้องมาบอกตน
ถามต่อว่าสธ.ต้องชงเรื่องเข้าบอร์ดป.ป.ส.หรือไม่  นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่เกี่ยว เป็นอำนาจบอร์ดป.ป.ส. โดยประธานบอร์ดป.ป.ส.เป็นรองนายกฯที่ถูกมอบหมาย  เพราะรมว.สาธารณสุขออกประกาศภายใต้ความเห็นชอบของบอร์ดป.ป.ส.
 “ถ้าผมเป็นรมว.ยุติธรรมจะส่งมาให้เห็นว่าที่ประชุมเห็นแบบนี้ ท่านทำถูกแล้ว ถ้าจะให้ผมเป็นคนเริ่มไปออกประกาศใหม่เลย ทำไม่ได้  ต้องรอบอร์ดป.ป.ส.ประชุมก่อน”นพ.ชลน่านกล่าว