เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

สปสช. ลงพื้นที่ “ชุมชนอบอุ่นสหคลินิก” รับฟังข้อมูลปัญหาการดำเนินงาน “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ในพื้นที่กรุงเทพฯ เผยเตรียมแผนเสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับงบประมาณหมวดบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ทางออกช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. และ ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงาน

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการดำเนินการ “ชุมชนอบอุ่นสหคลินิก (เวชกรรมและการแพทย์แผนไทย)” ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เขตดินแดง กทม. โดยเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่ประสบปัญหาจากการจ่ายเงิน Model 5 

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สปสช. ดูแลประชาชน รับบริการสุขภาพเกินเป้าหมาย   

เล็งตั้ง “เคลียริ่ง เฮาส์” หน่วยงานกลางเงิน 3 กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.คุม

ปรับวิธีการจ่ายบริการผู้ป่วย คลินิกชุมชนอบอุ่น

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เท่าที่รับฟังข้อมูลพบว่าตามกติกาการให้บริการของ สปสช. อาจทำให้คลินิกในระบบฯ ไปเน้นที่การส่งต่อผู้ป่วยและทำให้เกิดตัวเลขของการตามจ่ายผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสูงมาก อย่างเช่นที่ชุมชนอบอุ่นสหคลินิกนี้ มีสัดส่วนของการตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อสูงถึง 70% ของรายได้ ขณะที่สัดส่วนรายได้จากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีเพียง 30% เท่านั้น ทั้งที่ควรมีสัดส่วนที่ 50-60%

ดังนั้น นอกจากการแก้ปัญหาโดยปรับวิธีการจ่ายบริการผู้ป่วยนอกเป็นแบบเหมาจ่ายรายหัวตามข้อเสนอที่ได้เริ่มไปแล้วนั้น สปสช.จะทำการปรับอัตราการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย ซึ่งขณะนี้ยังมีเงินเหลืออยู่จำนวนมาก ในการช่วยเพิ่มเติมให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรายละเอียดนี้จะเสนอต่อ อปสข. เขต 13 กทม. พิจารณาก่อน และจะประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่ โดยจะให้ใมีผลจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

เล็งเพิ่มรายได้ 'คลินิกชุมชนอบอุ่น' พื้นที่กทม.

ส่วนของปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก ในวันนี้ยังพบว่ามีบางรายการที่มีการคีย์ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการผิดหมวดหมู่ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ในจุดนี้ สปสช. จะมีคณะทำงานเข้ามาช่วยตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายต่างๆ ของคลินิกอย่างละเอียด เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะ แต่เบื้องต้นยืนยันว่า สปสช. จะยังไม่มีการเรียกเก็บเงินคืนในช่วงนี้ จนกว่าจะพิสูจน์จำนวนการเบิกจ่ายที่ถูกต้องก่อน

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

นางอนงค์ โรจน์กูลชัย ผู้บริหารชุมชนอบอุ่นสหคลินิก กล่าวว่า ชุมชนอบอุ่นสหคลินิกให้บริการมาประมาณ 3 ปี ดูแลประชากรประมาณ 12,000 คน ในซอยประชาสงเคราะห์ 26 และชุมชนใกล้เคียง คือ ชุมชนซอยเปรมสมบัติ การเคหะชุมชนห้วยขวาง แฟลต 1-5  และ 29-38 ชุมชนซอยสุขร่วมกัน ชุมชนซอยประชาราษฏร์บำเพ็ญ และชุมชนรอบสนามกีฬาห้วยขวาง ให้บริการทั้งการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แต่ละเดือนมีต้นทุนบริการอยู่ที่ 7 แสนบาท ไม่รวมค่า OT ของบุคลากร ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง และค่าทำการตลาด ซึ่งโดยเฉลี่ยมีรายได้เดือนละ 8-9 แสนบาท นับว่าพออยู่ได้ ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจาก สปสช. ว่าจะเรียกเก็บเงินคืนจำนวน 1.9 ล้านบาท หากเป็นเช่นนั้นจริงอาจขายกิจการหรือยุติการให้บริการไป

อย่างไรก็ดี ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายกรณีตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก ประกอบกับรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้อง อาทิ การให้งบเหมาจ่ายคลินิกเป็นแบบปลายปิด ส่วนการจ่ายค่าบริการในการส่งต่อผู้ป่วยเป็นแบบปลายเปิด

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

ขณะที่ในส่วนการสร้างรายได้เพิ่มจากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคลินิกเช่นกัน เพราะอย่างที่ชุมชนอบอุ่นสหคลินิกเวชกรรมฯ มีชุมชนที่อยู่ใกล้คลินิกและเป็นชุมชนที่อยู่ติดๆกัน ทำให้สามารถทำงานส่งเสริมสุขภาพได้ดี แต่ในกรณีของคลินิกที่ต้องดูแลพื้นที่ที่มีหมู่บ้านจัดสรรจะทำอย่างไร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เข้าถึงง่ายหรือยาก แต่ละคลินิกก็มีต้นทุนบุคลากรเท่าๆ กัน 

“อยากให้ สปสช. มองใน 2 มุม อันดับแรกจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรก่อน หลังจากนั้นจึงเป็นค่าตอบแทนในการจัดรายบริการหรือเหมาจ่ายก็ได้ ส่วนการปรับรูปแบบการจ่ายจาก Model 5 มาเป็นแบบเหมาจ่ายคงต้องรอดูกันต่อไป แต่คิดว่าสาเหตุที่แท้จริงคือ สปสช.จัดสรรงบประมาณมาไม่เพียงพอ ดังนั้นแม้จะเปลี่ยนมาเป็นแบบเหมาจ่ายก็ไม่ได้แตกต่างกัน” ผู้บริหารชุมชนอบอุ่นสหคลินิก กล่าว

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้

เสนอ อปสข. เขต 13 กทม. ปรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ  เพิ่มรายได้