บัตรทอง ปรับรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ คลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกทม.

บัตรทอง ปรับรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ คลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกทม.

บัตรทอง สปสช. เขต 13 กทม.ปรับรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการคลินิกชุมชนอบอุ่น เริ่ม 1 มี.ค.2564 พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ กรณีผู้ป่วยนอกพื้นที่กทม. หลังมีการร้องเรียน

จากกรณีที่เครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่น ในพื้นที่กทม.ได้ออกมาเรียกร้องและทำหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) เกี่ยวกับขอให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีการเบิกจ่ายค่าบริการ กรณีผู้ป่วย และขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินให้คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นแบบเดิม คือ โมเดล 2 เป็นการเหมาจ่ายรายหัว ตามจำนวนประชากร (Capitation)  ให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้สปสช.ปรับเป็นใช้ Model5 ที่เป็นการจ่ายตามรายการ Fee Schedule  

ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วานนี้ (15 ก.พ. 2567) บัตรทอง สปสช. เขต 13 กทม. ได้ทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.) ไปยังผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ กทม.

โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับรูปแบบการบริหารกองทุนผู้ป่วยจาก Model5  ที่มีการจ่ายตามรายการ Fee Schedule เป็นการเหมาจ่ายรายหัว ตามจำนวนประชากร (Capitation)  ให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นแม่ข่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป

บัตรทอง ปรับรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ คลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกทม.

ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่าย

สำหรับประเด็นของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ที่สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นขอให้ สปสช.มีกลไกการตรวจสอบการเบิกจ่ายเพื่อตรวจสอบ ความผิดปกติในการเบิกจ่ายของหน่วยบริการและกรณีค่าใช้จ่ายที่คลินิกต้องรับผิดชอบ โดยขอให้คลินิกสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้นั้น

ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กทม. กล่าวว่า  อปสข.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้ป่วยนอก ในพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อ สปสช.เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายชดเชยค่าบริการต่อไป

รวมถึง สปสช.ได้พัฒนาระบบที่ให้สิทธิหน่วยบริการปฐมภูมิมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยให้คลินิกชุมชนอบอุ่นรวมถึงหน่วยบริการอื่นในเขต 13 กรุงเทพมหานคร ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน แห่งละ 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว และมีการกำหนด username/password สำหรับเข้าระบบตรวจสอบได้

นอกจากนี้  กรณีของรายการจ่าย Fee Schedule ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นมีเสียงสะท้อนว่ายังไม่ครอบคลุม สปสช.จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานปฐมภูมิปรับเพิ่มรายการให้ครอบคลุมต่อไป