"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่ปัญหาระดับชาติ แต่เป็นระดับโลก เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก การรักษามีทั้งการปรับพฤติกรรมไม่ใช้ยาและการใช้ยา รวมถึงขณะนี้ มีคลินิกต้นแบบ ที่รวมแพทย์ทุกศาสตร์เพื่อเป็นทางเลือก โดยสิทธิบัตรทอง และ ข้าราชการ รักษาฟรีอีกด้วย

ปัญหาการ "นอนไม่หลับ" เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ข้อมูลจาก ‘Comprehensive Sleep Clinic’ คลินิกคุณภาพการนอนหลับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระบุว่า ความสำคัญของการนอน มีหลายคนมองว่าเป็นปัญหาระดับชาติ แต่ความจริงเป็นปัญหาระดับโลก ทั่วโลกมีคนที่มีปัญหาการนอน 10-30%

 

ส่วนประเทศไทย 70 ล้านคน มี “ปัญหาอนไม่หลับ” กว่า 30-40% หรือราว 19 ล้านคน นับเป็นปัญหาที่เจอบ่อยเมื่อเทียบกับโรคอื่น นอกจากนี้ ยังมีผลต่อสุขภาพหลายอย่าง และหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็น เพราะปัญหาการนอนไม่ใช่แค่นอนไม่หลับ แต่พบการหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะนี้ทำให้เกิดโรคตามมา รวมถึงอุบัติเหตุในท้องถนน ในสหรัฐพบว่า 1 ปี มีอุบัติเหตุเกิดจากความง่วง 1 แสนราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 1,500 ราย

 

ปัจจุบัน การรักษาภาวะนอนไม่หลับมีทั้ง การรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ดีโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพของการนอน เช่น การเปลี่ยนวิถีชีวิต เวลานอน กิจกรรมต่างๆ หรือบรรยากาศในการนอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในรายที่ต้องใช้ยานอนหลับ ควรใช้อย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงผลข้างเคียงด้วย 

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ทำไมคนเราถึงนอนไม่หลับ

พท.สุเมธี นามเกิด แพทย์แผนไทย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กล่าวในงานแถลงข่าวเปิด "สุขสำราญนิทราคลินิก" คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) โดยอธิบายว่า สาเหตุการนอนไม่หลับ มีหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน : ความเครียด อายุที่มากขึ้น ความกังวล อาการปวด กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอก : ที่อยู่อาศัยมีเสียงรบกวน เป็นต้น 

 

และในปัจจุบัน อีกหนึ่งสาเหตุของอาการนอนไม่หลับ คือ ภาวะลองโควิด (Long COVID) อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะลองโควิดมีความร้อน เรียกว่า "ธาตุไฟ" ความร้อนที่อยู่ข้างในตลอดส่งผลให้นอนไม่หลับได้

 

นอนไม่หลับส่งผลต่อร่างกายอย่างไร 

พท.สุเมธี กล่าวต่อไปว่า การนอนไม่หลับส่งผลให้ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น ง่วง เพลีย บางคนไมเกรนขึ้น ปวดศีรษะ ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง เป็นหวัดง่าย คนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว ก็จะเป็นภูมิแพ้ง่ายขึ้น เรียกว่าส่งผลต่อร่างกายทุกระบบ 

 

สุขสำราญนิทราคลินิก รักษาปวดเรื้อรัง - นอนไม่หลับ

ปัจจุบัน เรียกว่า อาการปวดเรื้อรัง และอาการนอนไม่หลับ เป็นสองอาการที่ผู้ป่วยนิยมเข้ามารับการรักษาโดยแพทย์แผนไทย รวมถึงทางเลือกในการรักษาที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร และ การใช้กัญชา ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดมิติใหม่ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ "สุขสำราญนิทราคลินิก" คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เน้นการรักษาแบบองค์รวม ครบวงจร ในที่เดียว 

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

 

"นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์" อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า ที่ผ่านมา จากการที่ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)  เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 พบว่า ปัญหาสำคัญที่ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งจากโรคมะเร็งและ ไม่ใช่จากโรคมะเร็ง รวมถึงการนอนไม่หลับ ซึ่งมียอดสถิติ ที่เข้ามารับบริการ ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 26,693 ราย

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จึงมีการจัดตั้ง "สุขสำราญนิทราคลินิก" คลินิรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ครบวงจร ซึ่งเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่มีระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระดับยอมรับได้ ไปจนถึงระดับปวดมาก รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ ทำให้สุขลักษณะการนอนไม่ดี ซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวม ร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

 

รักษาผสมผสาน 2 แนวทาง

"สุขสำราญนิทราคลินิก" มีทั้งการรักษาแบบหัตถการ  และการใช้ยา ซึ่งมีทั้งยาทั่วไปและสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ คนไข้สามารถ Walk in เข้ามาใช้บริการในคลินิกได้ โดยขั้นตอนการเข้ารับบริการ จะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนจีน ร่วมวินิจฉัย รวมถึง ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย และพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อให้แพทย์ทำการรักษา

 

ในส่วนแนวทางการรักษาอาการปวดเรื้อรัง และ นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบใช้ยา โดยจะมีการจ่ายยาในการรักษาผู้ป่วยซึ่งจะใช้ตำรับแผนไทยและยาสมุนไพร เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น 

 • ยาธาตุบรรจบ  
 • ยาธาตุอบเชย 
 • ยาเบญจกูล 
 • ยามันทธาตุ 
 • ยาหอมนวโกฐ 

 

ยาแผนไทยที่อยู่ในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล เช่น 

 • ยาวัดคำประมง 
 • ยาผสมเถาเอ็นอ่อน 

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

 

ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย 

 • ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม เช่น ยาศุขสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ เป็นต้น 

 

น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ 

 • น้ำมันกัญชา(ตำรับหมอเดชา) 
 • น้ำมันกัญชาเมตตโอสถ 
 • น้ำมันกัญชากรุณย์โอสถ เป็นต้น 

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

 

2. การรักษาอาการ ปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบไม่ใช้ยา เช่น 

 • การนวดรักษา 
 • ประคบสมุนไพร 
 • การพอกยาสมุนไพร 
 • การแช่สมุนไพร 
 • การกักน้ำมัน 
 • การอบสมุนไพร 
 • การฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน 
 • และการใช้หลักธรรมานามัย เป็นต้น

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา

 

บัตรทอง ข้าราชการ รักษาฟรี

ขณะนี้ "สุขสำราญนิทราคลินิก" ให้บริการฟรีสำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และ สิทธิข้าราชการ ส่วนสิทธิประกันสังคม อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

 

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ "สุขสำราญนิทราคลินิก" สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น. เบอร์โทรติดต่อ 02-2243262, 02-2248820

 

"นอนไม่หลับ" ไม่ใช่เรื่องเล็ก "สุขสำราญนิทราคลินิก" รวมทุกศาสตร์การรักษา