ข่าวปลอม ! โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก

ข่าวปลอม ! โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก

จากกรณี ข่าวปลอม ! โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก "สถาบันประสาทวิทยา" แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก

ตามที่มีการแชร์วิดีโอในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องโทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพโดยระบุว่าโทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02-306-9899

 

บทสรุปของเรื่องนี้ คือ : ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก

 

ข่าวปลอม ! โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก