ข่าวปลอม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินพิเศษ กดเป็นเงินสดได้

ข่าวปลอม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินพิเศษ กดเป็นเงินสดได้

แชร์ว่อนโซเชียล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินพิเศษ สามารถกดเป็นเงินสดได้ ล่าสุดชี้แจงแล้วเป็นข่าวปลอม

ตามที่มีข้อความแจ้งในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินพิเศษ สามารถกดเป็นเงินสดได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

 

 

กรณีข้อความที่ระบุว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ เตรียมรับเงินพิเศษ สามารถกดเป็นเงินสดได้ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวข่าวเป็นการสร้างความสับสนให้กับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากเนื้อหาภายในข่าวเป็นเพียงการนำเสนอการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 50 บาท และ 100 บาท ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือน

 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ "ผู้สูงอายุ" ที่ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

 

  • รายได้ 0 - 30,000 บาท/ปี เติมเงินให้ 50 บาทต่อเดือน
  • รายได้ 30,001 - 100,000 บาท/ปี เติมเงินให้ 100 บาทต่อเดือน

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่โทร 02-642-4336

 

สรุป : จากเนื้อหาภายในข่าวเป็นเพียงการนำเสนอการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 50 บาท และ 100 บาท ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือน