สกร.ลุยทำบิ๊กดาต้าสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้

สกร.ลุยทำบิ๊กดาต้าสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้

สกร.อัพเกรดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำบิ๊กดาต้า เป็นคลังสื่อให้เลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime ขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนโยบายด้านการศึกษา ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime

โดย สกร.กำลังดำเนินการรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เป็นสื่อมีคุณภาพสอดรับกับคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ปั้นเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

สกร.เปิดแผนที่ เพิ่มโอกาสคนทุกกลุ่ม เดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อเด็กอัจฉริยะ

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ ขณะนี้รวบรวมได้แล้ว 17,115 สื่อ ประกอบด้วย สื่อ VDO จำนวน 16,197 สื่อ สื่อ E-Book จำนวน 918 สื่อ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด และรวบรวม สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ ของหน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัด สกร. ซึ่งปัจจุบันหน่วยงาน สถานศึกษา ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดสื่อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16,523 สื่อ คิดเป็นร้อยละ 94.57 และจะดำเนินการให้ครบ 100% เร็วๆนี้

พร้อมกันนี้ สกร.ยังได้ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ และเชื่อมโยงรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สำคัญสำหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน และผู้เรียนในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เรียนสายอาชีพ

สกร.ลุยทำบิ๊กดาต้าสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้

จัดทำบิ๊กดาต้า สื่อเทคโนโลยีขยายการเรียนรู้

สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนซ้ำได้ตลอดเวลา และจัดเก็บสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ส่งผลให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเรียนรู้ ตรวจสอบ และติดตามผลการเรียนรู้ของตนเองได้ตลอดเวลาด้วย ซึ่งบิ๊กดาต้า สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ ของ สกร.นี้ จะส่งผลให้เกิดการยกระดับการเรียนรู้จากสื่อที่มีคุณภาพ 

"ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถเรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพดีได้อย่างเท่าเทียม และยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ทั้งนี้ สกร.ได้เตรียมของบประมาณในปีงบฯ 2568 เพื่อดำเนินการจัดทำบิ๊กดาต้าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สนองนโยบาย Anywhere Anytime ของ รมว.ศธ.ให้เสร็จสมบูรณ์"อธิบดี สกร. กล่าว.