ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

โครงการขับขี่ศึกษา by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ชวนครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เรียนรู้ออนไลน์ ฟรี!!! กับ 'ขับขี่ศึกษา'  พร้อมสนุกกับเวิร์กชอปเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิ.ย. 2566

โดยโครงการดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดและขยายผล เกี่ยวกับจราจรปลอดภัยรอบด้าน และช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นบนถนนให้กับพวกเขาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเมื่อเรียนรู้ครบคอร์ส 5 ครั้งต่อเนื่องรับใบประกาศนียบัตรของโครงการฯ

ขับขี่ศึกษา ห้องเรียน 1: START เปิดจักรวาลความปลอดภัยทางถนน

วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.

ชวนรู้จักความปลอดภัยรอบด้าน (SAFE Around) แค่เดินออกจากบ้านเรื่องจราจรก็เกี่ยวข้องกับเราแล้ว

วิทยากร โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ (คุณอ้อ) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) สสส.

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

 

เปิด 5 ห้องเรียน 'ขับขี่ศึกษา' ที่ควรรู้

ขับขี่ศึกษา ห้องเรียน 2: SOCIETY ความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.

เรียนรู้โครงสร้างและแนวคิดสู่การเกิดสังคมขับขี่ปลอดภัย และเตรียมพื้นที่โรงเรียนให้ปลอดภัย (SAFE at School)

วิทยากร โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

ขับขี่ศึกษา ห้องเรียน 3: SAFETY FIRST ปลอดภัยไว้ก่อน

วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.

เท่าทันข้อจำกัดของร่างกาย รู้แนวทางป้องกัน รับมือเป็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน (SAFE Me)

วิทยากร โดย คุณสิทธิชัย ใจสงบ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

ขับขี่ศึกษา ห้องเรียน 4: SITUATION ประเมินเป็น ตัดสินใจได้

วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.

ติดอาวุธทางความคิด เติมทักษะชีวิต ให้รอดปลอดภัยบนถนน (SAFE Mindset + Skill)

วิทยากร โดย ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ (คุณโบว์) ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขับขี่ศึกษา ห้องเรียน 5: SPEED รีบด้วย เร็วด้วย จะปลอดภัยด้วยได้ไหม วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. รู้จักกับเรื่องไม่ลับบนถนน และความรอบรู้ด้านกฎหมายจราจร (SAFE Rule & Ride)  วิทยากร โดย พ.ต.ท.พชร์ ฐาปนดุลย์ (คุณพชร์) รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เรียนรู้ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมที่สามารถเรียนได้ครบทั้งหมด 5 ครั้ง เปิดรับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่งเท่านั้น สมัครเข้าร่วมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิ.ย. 2566 สแกน QR Code หรือลิงก์นี้ https://bit.ly/45INL0X เพื่อกรอกใบสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-2201116 อีเมล [email protected] ลิงก์ https://safeeducationthai.com

ฟรี!! ชวนครู-ผู้ปกครอง เรียนออนไลน์ 'ขับขี่ศึกษา'เสริมความปลอดภัยทางถนน