ไขข้อข้องใจ! ยืนยันสิทธิ์โควตา-สมัครแอดมิชชันTCAS

ไขข้อข้องใจ! ยืนยันสิทธิ์โควตา-สมัครแอดมิชชันTCAS

4  พ.ค.2566 นี้ ใครที่สมัครเข้าเรียนอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือทีแคส TCAS 2566  ในรอบ 2 รูปแบบโควตา คงต้องลุ้นกับการประกาศผลว่าจะได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในสาขา คณะ มหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการได้หรือไม่?

'TCAS' เป็นระบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่เปิดรับทุกวุฒิทั้ง ม.6 สายอาชีพ เทียบเท่า และเทียบวุฒิ GED ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ปัจจุบัน TCAS66 ยังมีรูปแบบคล้ายกับ TCAS65 แต่จะปรับเปลี่ยนในตัวของข้อสอบ จากเดิมมีการใช้วิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ มาเป็น TGAT/TPAT และ A-Level ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะเป็นองค์ประกอบหลักของการคัดเลือกในระบบนี้ สำหรับ TCAS66 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)

รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)

รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)

รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

TCAS แต่ละรอบมีจุดเด่นและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'DEK66' เช็กเลย กำหนดการ หลังรู้คะแนน 'A-Level'

TCAS66 รีบยืนยันสิทธิ์ก่อนปิดระบบวันนี้ กรณีไม่ใช้สิทธิ์ทำอย่างไร มีคำตอบ

ตรวจพบทุจริตสอบ A-Level มือถือซุกชุดชั้นใน

 

ห้ามพลาด!ยืนยันสิทธิ์โควตารอบ2 วันที่ 4-5พ.ค.นี้

โดยขณะนี้ รอบ Portfolio ซึ่งเป็นการรับนักเรียน โดยเน้นคุณสมบัติของผู้สมัคร และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย จะกำหนดลักษณะหรือรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานที่แตกต่างกัน เช่น จำนวนหน้า, จำนวนผลงาน, ระดับการแข่งขันของผลงาน ไปจนถึงการเขียนเรียงความ อย่างไรก็ตามใน TCAS66 อาจมีบางแห่งนำคะแนนสอบส่วนกลางมาใช้ด้วย

ใช้เกรดเฉลี่ย  4 - 5 เทอม  องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก Portfolio มีดังนี้ GPAX, GPA, คะแนนทดสอบทางภาษา, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ไขข้อข้องใจ! ยืนยันสิทธิ์โควตา-สมัครแอดมิชชันTCAS

ปัจจุบันกำลังดำเนินการในรอบ 2  โควตา เน้นการรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่ กลุ่มนักเรียนในโควตาโรงเรียน กลุ่มนักเรียนในภูมิภาค หรือ กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะใช้คะแนนสอบส่วนกลางที่ ทปอ. เป็นผู้จัดสอบ หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบวิชาเฉพาะของตนเอง รวมถึงอาจมีการใช้ GPAX และ GPA 6 เทอม และใช้เกรด 6 เทอม องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

ในวันที่ 4-5 พ.ค.นี้ จะให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์ และสามารถสละสิทธิได้ในวันที่ 6 พ.ค.2566 ในรอบโควตา ซึ่งน้องๆ สามารถไปสมัครในรอบที่ 3 แอดมิชชั่น และรอบที่ 4 รับตรงอิสระได้

 

เช็กขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ

ยืนยันสิทธิ์ มีขั้นตอนดังนี้ 

  • เลือกกดปุ่มนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  • การยืนยันสิทธิ์สามารถเลือกได้ 1 คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัย เท่านั้น
  • สรุปสั้นๆ > ยืนยันสิทธิ์ = ต้องการเรียน

เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบถัดไปได้ ถ้าหากต้องการสมัคร TCAS รอบถัดไปต้องทำการสละสิทธิ์ก่อน

ไม่ใช้สิทธิ์ มีขั้นตอนดังนี้ 

  • เลือกกดปุ่มนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  • สรุปสั้นๆ > ไม่ใช้สิทธิ์ = สอบติดแล้วแต่ไม่เอา

สอบติดแล้วไม่ต้องการเข้าเรียน นอกจากจะสามารถกดปุ่มไม่ใช้สิทธิ์แล้ว อีกวิธีที่แนะนำคือ ”ปล่อยผ่าน” ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ mytcas ก็มีสิทธิ์สามารถสมัครรอบถัดไปได้ตามปกติ

การไม่ใช้สิทธิ์กับการสละสิทธิ 'ไม่เหมือนกัน' คนละความหมาย

สละสิทธิ สามารถทได้ดังนี้

  • เลือกกดปุ่มนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ แต่เปลี่ยนใจไม่ต้องการเข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ไป
  • การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว ตลอดการคัดเลือกของ TCAS ในปีการศึกษานั้นๆ

เตรียมพร้อมสมัครแอดมิชชัน รอบ3 

ทั้งนี้ ในส่วนของแอดมิชชัน รอบ 3 ซึ่งเป็นรอบที่มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทั่วประเทศ รวมทั้ง กสพท จะเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านระบบส่วนกลาง ทปอ. โดยก่อนรับสมัคร จะประกาศเกณฑ์คัดเลือกออกมาล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวและเตรียมคะแนนเพื่อใช้ยื่นในคณะนั้นๆ

ซึ่งในปัจจุบัน เกณฑ์ในรอบ Admission จะไม่ใช่เกณฑ์ที่ประกาศจากส่วนกลาง เพราะมีการยกเลิก O-NET และเปลี่ยนวิชาสอบใหม่เป็น TGAT/TPAT และ A-Level คณะต่างๆ จึงกำหนดเกณฑ์เองเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะต้องการ ดังนั้นสาขาเดียวกัน แต่ต่างมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน

แต่สิ่งที่ยังคงไว้คือ รูปแบบของการเลือกคณะที่สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ) โดยสามารถเลือก กสพท รวมกับคณะอื่นๆ ได้ด้วย ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนอันดับที่สมัคร สูงสุด 10 อันดับ 900 บาท

รอบ Admission จะมีการประมวลผล 2 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการสอบติด โดยหลังจากประกาศผลครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกหรือไม่พอใจกับอันดับที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยใช้ข้อมูลการสมัครเดิม หากอันดับนั้นๆ มีผู้สละสิทธิ์ ก็มีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 และสอบติดในอันดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งการประมวลผลครั้งที่ 2 นี้ จะไม่มีทางที่ได้ในอันดับที่แย่ลงกว่าเดิม

และอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในรอบ Admission TCAS66 คือ สามารถสละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์ในรอบ Admission เพื่อไปรอบ 4 ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

สำหรับองค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX/GPA,TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

"ในการสมัครTCAS66 แอดมิชชั่นรอบ 3 นี้ จะเปิดรับสมัครผ่านระบบ mytcas.com ในวันที่ 7-13 พ.ค.2566 และจะประกาศผลในระบบรอบแรกวันที่ 20 พ.ค.2566  รอบ 2 วันที่ 26 พ.ค.2566 ส่วนการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 20-21 พ.ค.2566 และสละสิทธิในวันที่ 27 พ.ค.2566" 

สอบติด TCAS รอบ 3

กรณีที่ 1 : ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน

กดยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20 – 21 พ.ค.66

กรณีที่ 2 : ต้องการกดเลือกขอประมวลผลครั้งที่ 2 กดเลือกขอประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับที่ต้องการให้ประมวลผลใหม่ : วันที่ 20 – 21 พ.ค.66

ในกรณีที่สอบติด แต่ยังไม่พอใจในอันดับที่ผ่านการคัดเลือก (ต้องการติดในอันดับที่สูงกว่าหรือติดอย่างแย่ที่สุดในอันดับเดิม)

ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1) สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้

โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น

การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นๆ จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน (ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2)

การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว 'ผลออกมาว่าผ่านการคัดเลือก' ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนอัตโนมัติทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก

แต่ยังสามารถสมัครมหาวิทยาลัยประเภทรับตรง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TCAS ได้

สมมติว่าประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว มีผลปรากฏว่าผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าเรียน แนะนำให้ ”ปล่อยผ่าน” ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ จะสามารถสมัคร TCAS67 ปีหน้าได้ปกติ

กรณีที่ 3 : เปลี่ยนใจอยากสละสิทธิ์ไปสมัคร TCAS รอบ 4

กดสละสิทธิ์ วันที่ 27 พ.ค.66

*เฉพาะผู้ที่ได้กดยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

รายชื่อมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแอดมิชชันTCAS66

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

มหาวิทยาลัยทักษิณ         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม      

มหาวิทยาลัยนเรศวร        

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช         

มหาวิทยาลัยบูรพา           

มหาวิทยาลัยพะเยา          

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้           

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

มหาวิทยาลัยศิลปากร       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์       

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร         

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน       

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยเนชั่น           

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก          

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสยาม           

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่      

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ           

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์         

วิทยาลัยดุสิตธานี

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา    

สถาบันพระบรมราชชนก

อ้างอิง: tcaster.net ,mytcas.com