Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.

Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.

Starfish Education เปิด “Makerspace Day ครั้งที่ 2” ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม. เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด วางแผน และประดิษฐ์งาน ตามแนวคิดของ Design Thinking ในการใช้กระบวนการ STEAM Design Process พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21

Starfish Education นำโดย “โยโกะ เตรูย่า” รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม “Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ให้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดง หัวหน้าฝ่ายศึกษาสำนักงานเขตดินแดง  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 170 คน ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง  เป็นประธานกล่าวเปิดว่ากิจกรรมดังกล่าวตรงกับแนวนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเขตสำนักงานศึกษาดินแดงรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนที่เข้าร่วมจะได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก  เนื่องจากปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

3หน่วยงานด้านการศึกษา ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย

“ชายลูกทุ่ง หญิงนุ่งซิ่น กินข้าวปิ่นโต”ชาวเจ็ดเสมียน สร้างพื้นที่สุขภาวะ

"Starfish Future Labz" ขยายศักยภาพครู-นักเรียนนำร่องเทศบาลเมืองนางรอง

"Starfish Education" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

 

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ครูผู้สอน

“กิจกรรมดังกล่าว เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้ ซึ่งในอนาคตไม่สามารถทราบได้ว่าเด็กๆจะออกไปเป็นอะไร  จะจบไปทางสายงานอาชีพไหน ดังนั้น ขอขอบคุณทางมูลนิธิฯและผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมMakerspace ขึ้น เพื่อทำให้เด็กๆ ได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความคิด” นายชูชาติ กล่าว

ขณะเดียวกัน เป็นการเสริมให้คุณครู ผู้บริหารโรงเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดการพัฒนาการเรียนการสอน เพราะเด็กๆ คือ อนาคตของประเทศและกรุงเทพมหานคร เรามองว่าเด็กๆทั้งหลาย คือปัจจุบันถ้าเรามองว่าการที่เราทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด คือสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรา

Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม. Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.

 

 

ชูแนวคิดDesign Thinkingพัฒนาเด็ก

น.ส.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า กิจกรรม Makerspace เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด ได้วางแผน และประดิษฐ์งานขึ้นมา ซึ่งมีความแตกต่างจากงานประดิษฐ์ทั่วๆไป ตรงที่การประดิษฐ์งานในกิจกรรมจะเป็นไปตามความสนใจของเด็ก หรือเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ตามแนวคิดของ Design Thinking ในการใช้กระบวนการ STEAM Design Process โดย Design Thinking ถูกนำมาใช้ในการจัดการศึกษาค่อนข้างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 

"Makerspace เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Reflect and Redesign เพราะเราเชื่อว่าเขาเติบโตไปแล้วจะพบกับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต และที่สำคัญในปัจจุบันคือเรื่องของ Resilient คือการล้มเป็นและลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ  ขอบคุณคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงทางสำนักงานเขตกทม.ที่เปิดให้ Starfish ได้มีโอกาสในการสร้างทักษะและเสริมสร้างเครื่องมือให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาจะมีทักษะในโลกอนาคต” น.ส.โยโกะ กล่าว

Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม“Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ให้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

Makerspace เพิ่มทักษะศตวรรษที่21

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีคุณครูแกนนำมาร่วมถอดองค์ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัตจริง โดยร่วมเป็นโค้ชนำกิจกรรมร่วมกับทีม Starfish Academy เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจบทบาทการเป็นโค้ชและสามารถสร้างพื้นที่ Makerspace ในโรงเรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process และนำไปปรับใช้เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียนได้จริงพร้อมกับพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนและเผยแพร่กระบวนการให้กับเพื่อนครูหรือโรงเรียนเครือข่ายต่อไปได้

ทักษะสำคัญของการเป็น Maker Coach ที่คุณครูได้ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยความสะดวก(Facilitating) , ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) , นักพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) , ผู้สร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Authoring And Publishing) และนักนวัตกรรม (Innovation skill) ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กสำหรับการเติบโตในโลกอนาคต

Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.

รวมทั้ง คุณครูแกนนำทุกท่านได้ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้  พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Starfish Class เครื่องมือประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21  ซึ่งจะเป็นตัวช่วยครูจัดการห้องเรียน และเป็นเครื่องมือตั้งเป้าพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ

Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม. Starfish เปิด "Makerspace Day" ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็กกทม.