กว่าจะได้'รางวัลโนเบล' นักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์อะไรบ้าง

กว่าจะได้'รางวัลโนเบล' นักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์อะไรบ้าง

"รางวัลโบเบล" ด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ต้องเป็นการค้นพบใหม่ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ ดังนั้นกว่านักวิทยาศาสตร์จะได้รางวัลนี้ หลายคนต้องทดลองอะไรมาบ้าง...