สธ.ตั้งโต๊ะแถลง! กรณีพบผู้ป่วย 'โควิด-19' ขณะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

สธ.ตั้งโต๊ะแถลง! กรณีพบผู้ป่วย 'โควิด-19' ขณะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

สธ.ตั้งโต๊ะแถลง! ความคืบหน้ากรณีหญิงไทยตรวจสุขภาพพบสารพันธุกรรมของเชื้อ"โควิด-19" ขณะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รศ.นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีหญิงไทยอายุ 35 ปี ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ขณะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยไม่มีอาการ 

 

ปรากฏว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย และเมื่อตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 18 และ 20 สิงหาคม 2563 ด้วยตัวอย่างเดิม และตัวอย่างที่เก็บใหม่ ผลไม่พบสารพันธุกรรม ซึ่งตรงกับผลการตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนผลการตรวจเลือดพบมีภูมิคุ้มกัน บ่งชี้ว่าเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด ซึ่งการติดเชื้ออาจจะเกิดขึ้นในขณะทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จนถึงจังหวัดเลย ซึ่งรายนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาล ระหว่างรอผลการตรวจเพาะเชื้อ (Viral culture) เพื่อยืนยันว่าเชื้อไม่สามารถแพร่ได้ จะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์

159792842246

แม้ว่าหญิงรายนี้จะไม่สามารถแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นได้ แต่กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนและมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งการค้นหาและติดตามผู้ใกล้ชิดในครอบครัวและชุมชน พร้อมให้คำแนะนำให้เฝ้าระวังอาการป่วยและเน้นการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีระบบเข้มแข็ง และไม่ต้องปิดโรงเรียนเนื่องจากหญิงรายนี้ไม่เคยเดินทางไปที่โรงเรียน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเช่นเดิม “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422