สายด่วน สปสช. 1330 ขยายบริการเชิงรุกโทรแจ้งสิทธิ "คัดกรองมะเร็งปากมดลูก"

สายด่วน สปสช. 1330 ขยายบริการเชิงรุกโทรแจ้งสิทธิ "คัดกรองมะเร็งปากมดลูก"

"สายด่วน สปสช. 1330" โทรแจ้งสิทธิประชาชนรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตั้งเป้าปี 2566 แจ้งสิทธิกลุ่มเป้าหมาย 2.49 แสนราย ระยะต่อไปเตรียมขยายกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช. มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "บัตรทอง 30 บาท" โดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ช่วยลดภาวะความเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ และเพิ่มโอกาสในการรักษา เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกให้ประชาชนรับรู้ในสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาทที่สามารถรับบริการได้ 

 

จึงได้จัดบริการเชิงรุก "สายด่วน สปสช. 1330" โทรแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ โดยใช้ฐานข้อมูลในระบบของ สปสช.ที่มาจากประชาชนที่โทรศัพท์ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการสอบถามข้อมูล และประสานขอรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

 

 

เบื้องต้นเป็นการนำร่องแจ้งสิทธิบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 สายด่วน สปสช. 1330 ได้โทรแจ้งสิทธิไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับบริการแล้ว จำนวน 300,016 ราย และในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566 ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการโทรแจ้งสิทธิที่จำนวน 249,204 ราย และในระยะต่อไปจะขยายบริการโทรเชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตฟรีตามสิทธิประโยชน์ และหากป่วยก็เข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป

 

ดังนั้น กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามสื่อออนไลน์ว่าได้รับการโทรแจ้งสิทธิการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสายด่วน สปสช. 1330 สปสช.ขอยืนยันว่าเป็นการโทรแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 จริง โดยเจ้าหน้าที่ จะแจ้งข้อมูลสิทธิรับบริการเท่านั้น จะไม่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ

 

 

"สายด่วน สปสช. 1330 ที่โทรศัพท์หาท่านนั้น บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านจะปรากฏหมายเลข 1330 เมื่อกดรับสายเจ้าหน้าที่จะแนะนำตัว พร้อมแจ้งว่าเป็นการโทรจากสายด่วน สปสช. 1330 ขอรบกวนเวลาเพื่อแนะนำสิทธิบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่เป็นสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท จากนั้นจะแนะนำสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการ และเบอร์ติดต่อสถานพยาบาลดังกล่าว เพื่อให้ท่านนัดหมายหรือสอบถามการรับบริการเพิ่มเติม ย้ำว่าในการสนทนาจะไม่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่อย่างใด รวมถึงการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการ เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลสิทธิเท่านั้น" โฆษก สปสช. กล่าว

 

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ในกรณีที่ท่านได้รับสายแล้ว รู้สึกไม่มั่นใจว่าเป็นการโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือสงสัยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 เพื่อให้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ช่องทางออนไลน์ พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 หรือ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์