กรมควบคุมโรค คาดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็ก 6 เดือน - 5 ปี ล็อตแรกถึงไทย ต.ค.นี้

กรมควบคุมโรค คาดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็ก 6 เดือน - 5 ปี ล็อตแรกถึงไทย ต.ค.นี้

กรมควบคุมโรค เดินหน้าสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 6 เดือนไปจนถึงอายุ 4 ปีกว่า แต่ไม่ถึง 5 ปี หลัง ครม.เห็นชอบปรับสัญญาให้เด็กเล็ก 1 ล้านโดส แบ่งฉีดคนละ 3 เข็มตามข้อบ่งใช้ของไฟเซอร์ พร้อมจัดสรรฉีดในโรงพยาบาลที่มีคลินิกเด็กสุขภาพดี คาดล็อตแรกเข้าไทยช่วงตุลาคมนี้

หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี ของบริษัท ไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – น้อยกว่า 5 ปีขวดฝาจุกสีม่วงแดง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19   ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอปรับสัญญา

ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เหลือ 3 ล้านโดสสำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนจนถึงน้อยกว่า 5 ปี จากนี้ทางกรมควบคุมโรคก็จะนำไปดำเนินการต่อไป ซึ่งทาง บริษัท ไฟเซอร์ จะจัดส่งวัคซีนให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงภายในปีนี้จะได้ครบ 3 ล้านโดส

การกระจายวัคซีนจะไปที่โรงพยาบาลหรือให้ฉีดที่ศูนย์เด็กเล็ก นพ.โสภณ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนดังกล่าว จะมุ่งในโรงพยาบาลเป็นหลัก เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอายุ 6 เดือนจะต้องฉีดวัคซีนพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น คอตีบ ไอกรน ซึ่งจะมีคลินิกเด็กสุขภาพเด็กดีอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว

นพ.โสภณ  ระบุว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามความสมัครใจ เบื้องต้นจำนวน 3 ล้านโดส จะฉีดให้เด็กจำนวน 1 ล้านคน แต่มีการคาดการณ์ว่า น่าจะประสงค์ฉีดอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 40-50  เพราะอย่างการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเด็กโตอายุ 5 -11 ปี พบว่า ช่วงนั้นผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรหลานฉีดอยู่ประมาณร้อยละ 60

สำหรับ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 6 เดือนจนถึงอายุน้อยกว่า 5 ปี จะต้องฉีดกี่โดสและเว้นห่างเท่าไหร่ ทาง นพ.โสภณ  ระบุว่า จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนของไฟเซอร์ต่อวัคซีนนี้จะฉีดให้ 3 เข็ม โดยเข็มที่ 1 ทิ้งห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 3 สัปดาห์ และฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็ม 2 ราว 8 สัปดาห์ ซึ่งปริมาณของวัคซีนที่ฉีดในเด็กลดลงจากผู้ใหญ่เยอะมาก

ส่วนเด็กที่ติดเชื้อโควิด จำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิดหรือ นพ.โสภณ ระบุว่า ยังคงต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ส่วนระยะห่างจะเท่าไหร่คงต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
 

ส่วนกรณีผู้ปกครองบางส่วนยังไม่มั่นใจว่า จะนำลูกหลานอายุ 6 เดือน เข้ารับการฉีดหรือไม่ นพ.โสภณ ระบุว่า ในต่างประเทศมีการฉีดวัคซีนดังกล่าว และมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งพบน้อยกว่าเด็กโต แต่ข้อมูลต่างๆ ยังต้องมีการติดตามต่อเนื่อง  แต่เบื้องต้นวัคซีนมีความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 4 ขวบ ไม่ถึง 5 ปี บางส่วนติดเชื้อแล้ว จึงมีการประมาณว่า น่าจะมาฉีดไม่ครบ 1 ล้านคน ดังนั้น ในจำนวน 3 ล้านโดส ฉีดได้ 1 ล้านคนถือว่าเพียงพอ แต่หากไม่พอ ก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้

ส่วนกรณี ข้อสงสัยอายุวัคซีนโควิด-19 ที่มีกำหนดหมดอายุ 6 เดือน  นพ.โสภณ ระบุว่า วัคซีนโควิด 19 ยังคงถูก ใช้ในภาวะฉุกเฉิน แต่หลังจากที่ทั่วโลกพบ ข้อมูลว่า วัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยจึงได้ขยายอายุวัคซีน ให้มีกำหนดใช้ได้ภายใน1 ปี   ซึ่งวัคซีนในประเทศไทยมีการตรวจคุณภาพวัคซีน ก็พบว่าวัคซีนยังมีคุณภาพก็ได้ขยายเวลาเป็น 12 เดือน  จึงทำให้ไม่ต้องทำลายวัคซีนโควิด-19 ทิ้ง