เคล็ดลับ "การมีชีวิตที่ยืนยาว" ทำอย่างไรให้ดีทั้งกายและใจ

เคล็ดลับ "การมีชีวิตที่ยืนยาว" ทำอย่างไรให้ดีทั้งกายและใจ

การก้าวสู่สังคมสูงวัย และ โควิด-19 ที่สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มที่เสี่ยงป่วยหนัก เสียชีวิต คือ กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง ทำให้ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ส่งผลต่อกระแสการดูแลตัวเองก่อนที่จะป่วย เพื่อ "การมีชีวิตที่ยืนยาว"

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ หรือ หมอแอมป์ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) และบีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท (BDMS Wellness Resort) กล่าวในงานแถลงข่าว ความร่วมมือระหว่าง BDMS Wellness Clinic กับ Celes Samui เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โครงการ BDMS Wellness Clinic Retreat ว่า ปัจจุบันพบว่า คนรุ่นใหม่ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น

 

อีกทั้ง จากการระบาดของโควิด-19 WHO วิจัยว่า คนเวลาติดโควิด-19 ร่วมกับ โรคเบาหวาน เสี่ยงป่วยหนัก เสียชีวิต มากกว่าคนทั่วไป 3 เท่า และหากติดโควิด-19 ร่วมกับเป็นโรคอ้วน อัตราการการป่วยหนัก เสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป 7 เท่า โดยเฉพาะสหรัฐ ซึ่งคนเป็นโรคอ้วนจำนวนมาก ทำให้คนเริ่มเปลี่ยนความคิด เริ่มตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อป้องกัน รักษาสุขภาพ หากมีโรคระบาดอื่นๆ อีกในอนาคต

 

“ก่อนการระบาดโควิด คนอาจยังไม่ตระหนักเรื่องสุขภาพ แต่พอเกิดโควิด-19 เห็นแล้วว่า กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ ทำให้อาการหนัก โควิด-19 ส่งผลให้ Wellness เติบโตสูง มีการคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีถัดจากนี้ อัตราการเติบโตจะอยู่ที่ปีละกว่า 9.9% แสดงว่าโควิดส่งผลบวกกับการรักสุขภาพ”

กระแสรักสุขภาพ ชะลอวัย โต

 

จากข้อมูลของสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) มีการทำวิจัยเศรษฐกิจด้านสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) ปี 2563 มีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาที่มีมูลค่าธุรกิจใหญ่สุด คือ การดูแลตัวเอง ความสวยงาม การชะลอวัย (Personal Care & Beauty) ราว 9.55 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

อันดับสอง การทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือทานอาหารเป็นยา อาหารลดน้ำหนัก (Healthy Eating,Nutrition,&Weight Loss) อันดับสามสาขาการออกกำลังกายและกายภาพ (Physical Activity) อันดับสี่ สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

 

ซึ่งจะเป็นสาขาที่จะเติบโตเป็น 2 เท่าในปี 2573 คาดว่าจะเป็น 1.59 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จากปี 2563 ที่มีมูลค่าราว 4.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ถ้าไทยสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาได้มาก จะเป็นการช่วยเหลือประเทศในเชิงคุณภาพ เพราะใช้จ่ายต่อหัวสูง โดยสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) ระบุว่าสูงถึง 1,800 เหรียญสหรัฐต่อคน หรือเกือบ 6 หมื่นบาทต่อคนต่อครั้ง

 

หมอแอมป์ กล่าวต่อไปว่า แต่ก่อนคนอายุขัยเฉลี่ย 50 ปี แต่ปัจจุบันราว 80 ปี ปัญหาคือ เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 20% และในปี 2574 จะมีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 28% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ขณะเดียวกัน ในปี 2564 พบว่า อัตราเกิดน้อยกว่า อัตราเสียชีวิต 19,000 คน ติดลบเป็นปีแรก เมื่อไหร่คนเกิดน้อยกว่าคนตาย ปัญหาจะตามมา ดังนั้น ทางแก้ คือ ดูแลสุขภาพ

เคล็ดลับอายุยืนยาว 100 ปี

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก หมอแอมป์ ที่เผยแพร่ใน รายการสุขใจใกล้หมอ ช่อง DrAmp Team ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพดี อายุยืนยาว 100 ปี (แบบไม่ป่วย) โดยระบุว่า ทฤษฎีของการมีสุขภาพที่ดี เราแบ่งชีวิตมนุษย์ทุกคน 100% หรือราว 100 ปี โดย “สุขภาพกาย” ซึ่งมีพื้นที่ 40% หมายถึง สภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และความทุพพลภาพ ส่วนนี้ แพทย์สามารถช่วยให้ร่างกายดีขึ้นได้ คือ ตับ ไต ไส้ พุง เครื่องใน อวัยวะเสื่อมลง และทุกคนต้องผ่านการดูแลสุภาพร่างกายให้แข็งแรง กระดูกดี สมองดี ไม่อ้วน

 

แต่สิ่งที่เรามองข้ามไป คือ "สุขภาพจิต" ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 60% หมายถึง สภาวะของจิตใจ ที่มีความสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง เป็นปกติ สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจ ตรงนี้ไม่มียาช่วย แบ่งเป็น 4 ข้อ ได้แก่

  • ความเครียด 15%
  • การนอน 15%
  • การกินหายใจ 15%
  • การออกกำลังกาย 15%

หากทำทั้ง 4 ข้อนี้ได้ รวมทั้งหมด 60% และ สุขภาพกายอีก 40% คุณจะอยู่ได้ 100 ปี นี่คือสิ่งสำคัญ เมื่อทำกายดี ใจก็ต้องดี

 

สุขภาพจิตที่ดี ควรทำอย่างไร

 

  • เริ่มที่เรื่องง่ายที่สุดก่อน คือ ออกกำลังกาย ออกเยอะไม่สำคัญ เท่ากับออกสม่ำเสมอ
  • ถัดมา คือ การกิน หากกินดี เช้ากินเยอะได้ กลางวันกินปกติ มื้อเย็น ไม่กินแป้ง
  • แต่สิ่งที่คนมักจะขาด คือ การนอน ขึ้นอยู่กับจิต และ ความเครียด เครียดมาก คิดเยอะ นอนไม่หลับ การนอนผูกรวมเป็นความเครียด คิดเป็น 30% ของสุขภาพจิต

 

ขณะเดียวกัน เรื่องจิตไม่ได้ล้างกันง่ายๆ หากคนเรามีเรื่องในหัวเกิน 5 เรื่องจะเริ่มนอนไม่หลับ หากเจาะเลือดจะสามารถดูฮอร์โมนความเครียดได้ ซึ่งหากเราเครียดมาก ฮอร์โมนความเครียดสูงจะอันตราย ความเครียดไม่ใช่ความทุกข์ เป็นภาวะอารมณ์ที่รู้สึกกดดัน เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป

 

แบ่งเวลาแต่ละวันอย่างไรดี

 

จากการศึกษาด้านสุขภาพจิต พบว่า หลายคนแม้ไม่ต้องทำงานเยอะ แต่เป็นมะเร็ง เพราะมีความเครียดสูง แนะนำว่า

  • 12 ชั่วโมง ควรจะทำงานให้หนัก คิดให้หนัก
  • 12 ชั่วโมงที่เหลือ คือ การพัก แบ่งเวลานอน 8 ชั่วโมง เหลืออีก 4 ชั่วโมง ควรออกกำลังกาย ครึ่งชั่วโมง – 1 ชั่วโมง นั่งกินข้าวกับครอบครัว ไม่คุยเรื่องงาน ไม่คุยเรื่องเครียด

 

"และสิ่งสำคัญ คือ ครึ่งชั่วโมงก่อนนอน เมื่อหลับตาแล้ววิธี คือ ล้างสมอง เราควรมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนียว ควรมีสิ่งที่เราจดจ่อ เช่น สวดมนต์ ฝึกสมาธิ หากเป็นเมืองนอกอาจจะถักโครเชต์ ต่อโมเดล วาดรูป ฯลฯ ทำอย่างไรให้เรารู้สึกสงบ เราใช้ชีวิตมา 12-14 ชั่วโมง ต้อง Cool down การหลับที่ดี คือ การหลับสนิท หลับลึก ราว 4-5 ชั่วโมง"

 

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่า ฮอร์โมนแห่งการชะลอความแก่ หลั่ง 4 ทุ่ม - ตี 2 เราจะได้ฮอร์โมนซ่อมแซมครบ เป็นเคล็ดลับทั้งหมด 100% กายจิตอยู่ด้วยกันได้ เราต้องให้พลังสมองด้วย การให้พลังสมอง คือ การพักเขาบ้าง เหมือนรถยนต์ไฮบริด ใช้เยอะก็ใช้น้ำมัน ใช้น้อยก็ใช้ไฟฟ้า จอดทิ้งไว้ไม่ได้ ใช้หนักไปก็ไม่ได้ ไม่งั้นเครื่องยนต์จะเสีย