"ฉีดวัคซีนเข็ม 5" ฟรี! ในเดือนกรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่

"ฉีดวัคซีนเข็ม 5" ฟรี! ในเดือนกรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่

นนท์พร้อม เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" ฟรี ในเดือนกรกฎาคม 2565 คนไทยและทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่นี่!

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งสถานที่เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" ฟรี! ในเดือน กรกฎาคม 2565 สำหรับคนไทย และทุกสัญชาติ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ นนท์พร้อม.com

 

 

เปิดบริการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" เข็ม Booster ในเดือนกรกฎาคม 2565 ฟรี! สำหรับคนไทย และทุกสัญชาติที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด หรือเว็บไซต์ นนท์พร้อม.com เช็กวันและสถานที่ได้ที่นี่

 

สนามฉีดวัคซีนเข็ม 5 มี ดังนี้

 

เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ (วันละ 2,000 คน)

 

 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
 • รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

 

 

เซ็นทรัล เวสต์เกต (วันละ 2,000 คน)

 

 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

 

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (วันละ 2,000 คน)

 

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

 • บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิวชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน


เงื่อนไขสำหรับฉีดวัคซีนเข็ม 5

 

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป

 

\"ฉีดวัคซีนเข็ม 5\" ฟรี! ในเดือนกรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่

 

\"ฉีดวัคซีนเข็ม 5\" ฟรี! ในเดือนกรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่