9 CEO ต่างชาติ คุมบังเหียนองค์กรเกินหมื่นล้าน ในตลาดหุ้นไทย

9 CEO ต่างชาติ คุมบังเหียนองค์กรเกินหมื่นล้าน ในตลาดหุ้นไทย

9 CEO ต่างชาติ คุมบังเหียนองค์กรเกินหมื่นล้าน ในตลาดหุ้นไทย อัน เจิ้ง ชาวไต้หวัน ซีอีโอ แห่ง DELTA มาร์เก็ตแคปสูงสุด 929,299 ล้านบาท ตามมาด้วย เคนอิจิ ยามาโตะ ชาวญ๊่ปุ่น ซ๊อีโอ แห่ง BAY มาร์เก็ตแคป 191,250 ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายร้อยบริษัท ส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งสูงที่สุดในองค์กร ที่เรียกว่า CEO หรือ “Chief Executive Officer” หรือ “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งระยะสั้น-ระยะยาว ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 

แต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่มี CEO เป็นชาวต่างชาติ และส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีบริษัทต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ “กรุงเทพธุรกิจ”พาไปสำรวจ CEO ชาวต่างชาติ ที่คุมบังเหียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินหมื่นล้านขึ้นไป 

9 CEO ต่างชาติ คุมบังเหียนองค์กรเกินหมื่นล้าน ในตลาดหุ้นไทย

1.บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

 • หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • อัน เจิ้ง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และ กรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. จำนวน 5,344,793,060 หุ้น หรือ 142.85%
 • มาร์เก็ตแคป 929,299 ล้านบาท
 • EBITDA 5,931 ล้านบาท  
 • P/E 48.61 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 4,308 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 38,500 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -15.34%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 119.50 / 63.25 บาท 

2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์

 • หมวดธุรกิจ ธนาคาร
 • เคนอิจิ ยามาโตะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย MUFG BANK, LTD. จำนวน 5,655,332,146 หุ้น หรือ 76.88%
 • มาร์เก็ตแคป 191,250 ล้านบาท
 • EBITDA - ล้านบาท  
 • P/E 6.01 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 7,543 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -7.96%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 34.00 / 25.75 บาท

3.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT

ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

 • หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
 • เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และ กรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด จำนวน 916,556,730 หุ้น หรือ 16.17%
 • มาร์เก็ตแคป 181,439 ล้านบาท
 • EBITDA 9,923 ล้านบาท  
 • P/E 24.10 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,146 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 37,818 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +8.47%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 39.00 / 21.80 บาท 

4.บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนธุรกิจ ได้แก่ Combined PET (CPET) ไฟเบอร์ และ Integrated Oxides and Derivatives (IOD)

 • หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • อาลก โลเฮีย ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด จำนวน 3,634,991,318 หุ้น หรือ 64.74%
 • มาร์เก็ตแคป 139,802 ล้านบาท
 • EBITDA 13,269 ล้านบาท  
 • P/E - เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 1,133 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 137,627 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -8.62%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 35.75 / 22.00 บาท

5.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
 • ฮาราลด์ ลิงค์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 605,747,100 หุ้น หรือ 23.24%
 • มาร์เก็ตแคป 66,476 ล้านบาท
 • EBITDA 4,179 ล้านบาท  
 • P/E 35.66 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 379 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 14,396 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -6.42%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 39.00 / 21.80 บาท  

6.บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AEONTS

สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อ

 • หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
 • มิทสึงุ ทามาอิ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. จำนวน 87,800,000 หุ้น หรือ 35.12%
 • มาร์เก็ตแคป 38,875 ล้านบาท
 • EBITDA - ล้านบาท  
 • P/E 11.93 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 3,259 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 19,940 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -2.81%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 203.00 / 144.00 บาท

7.บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) SISB

ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน

 • หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
 • ยิว ฮอค โคว ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย MR. YEW HOCK KOH จำนวน 300,720,000 หุ้น หรือ 31.99%
 • มาร์เก็ตแคป 35,955 ล้านบาท
 • EBITDA 276 ล้านบาท  
 • P/E 50.90 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 212 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 576 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +7.75%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 45.00 / 27.25 บาท

8.บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) MEGA

MEGA เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ชั้นนำระดับสากล ณ ปัจจุบัน MEGA เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ MEGA มีการพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของบริษัทผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายภายนอกใน 35 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 • หมวดธุรกิจ พาณิชย์
 • วิเวก ดาวัน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด จำนวน 434,311,400 หุ้น หรือ 49.81%
 • มาร์เก็ตแคป 35,093 ล้านบาท
 • EBITDA 623 ล้านบาท  
 • P/E 17.40 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 478 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 3,755 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 46.75 / 34.75 บาท

9.บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) PSL 

ประกอบธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

 • หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
 • คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
 • ถือหุ้นอันดับ 1 โดย บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 442,857,535 หุ้น หรือ 28.40%
 • มาร์เก็ตแคป 15,515 ล้านบาท
 • EBITDA 910 ล้านบาท  
 • P/E 14.91 เท่า
 • กำไรไตรมาส 1/67 ที่ 409 ล้านบาท
 • รายได้ไตรมาส 1/67 ที่ 1,580 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +15.03%
 • ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.80 / 7.20 บาท

 

9 CEO ต่างชาติ คุมบังเหียนองค์กรเกินหมื่นล้าน ในตลาดหุ้นไทย