เปิดพอร์ต 9 หุ้น 'เซียนฮง-สถาพร' ถือร่วมกับ เซียนหุ้น คนดัง

เปิดพอร์ต 9 หุ้น 'เซียนฮง-สถาพร' ถือร่วมกับ เซียนหุ้น คนดัง

เปิดพอร์ต 9 หุ้น 'เซียนฮง-สถาพร' ถือร่วมกับ เซียนหุ้น คนดัง ถือร่วม เสี่ยปู่ มากสุด 4 หลักทรัพย์ BVG DITTO PROUD และ TEAMG

ชื่อของ ‘เซียนฮง-สถาพร งามเรืองพงศ์’ ยังคงเป็นนักลงทุนรายใหญที่ถูกจับตาทั้งจากนักลงทุนด้วยกันเอง และจากสื่อทุกแขนง โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎรายชื่อ ‘สถาพร งามเรืองพงศ์’ และคนในครอบครัว ร่วมถือหุ้นใหญ่ จำนวน 14 หลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อโฟกัสไปหลักทรัพย์ที่มีเซียนหุ้นและคนดังร่วมถือหุ้นด้วยนั้น มีทั้งสิ้น 9 หลักทรัพย์ ปรากฏรายชื่อ 7 รายทื่ถือร่วมกับ ‘เซียนฮง’ ประกอบด้วย

 1. สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล (เสี่ยปู่)
 2. คเชนทร์ เบญจกุล (นักลงทุนสาย VI )
 3. นเรศ งามอภิชน นักลงทุนรายใหญ่
 4. ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (เสี่ยอ้วน)
 5. ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (เซียนวีไอ)
 6. พะเนียง พงษธา (กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า)
 7. ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ทายาทซีพี

เปิดพอร์ต 9 หุ้น 'เซียนฮง-สถาพร' ถือร่วมกับ เซียนหุ้น คนดัง

1.บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) BE8 ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 22.60 บาท 

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 20,300,060 หุ้น หรือ 7.67% มูลค่า 458.78 ล้านบาท

ถือหุ้นร่วมกับ 

 • ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน  8,965,228 หุ้น หรือ 3.39% มูลค่า 202.61 ล้านบาท

2.บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BVG ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 4.98 บาท  

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน 4,692,400 หุ้น หรือ 1.04% มูลค่า 23.37 ล้านบาท 

เซียนหุ้นที่ถือร่วม 

 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 19,223,100 หุ้น หรือ 4.27% มูลค่า 95.73 ล้านบาท
 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 12 จำนวน 2,986,000 หุ้น หรือ 0.66% มูลค่า 14.87 ล้านบาท 3.บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DITTO ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 21.50 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 42,039,404 หุ้น หรือ 6.06% มูลค่า 903.85 ล้านบาท 
 • มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ (แม่) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 13 จำนวน 11,417,248 หุ้น หรือ 1.65% มูลค่า 245.47 ล้านบาท

เซียนหุ้นที่ถือร่วม

 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 24,402,100 หุ้น หรือ 3.52% มูลค่า 524.65 ล้านบาท
 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 20 จำนวน 4,560,760 หุ้น หรือ 0.66% มูลค่า 98.06 ล้านบาท 
 • วารุณี ชลคดีดำรงกุล (ภรรยา)  ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 21 จำนวน 4,558,000 หุ้น หรือ 0.66% มูลค่า 97.99 ล้านบาท


4.บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) MOSHI ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 52.50 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 16 จำนวน 2,209,200 หุ้น หรือ 0.67% มูลค่า 115.98 ล้านบาท

เซียนหุ้นที่ถือร่วม

 • เชนทร์ เบญจกุล  ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 12 จำนวน 5,749,530 หุ้น หรือ 1.74% มูลค่า 301.85 ล้านบาท


5.พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) PROUD ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 1.81 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 12 จำนวน 11,000,000 หุ้น หรือ 1.13% มูลค่า 19.91 ล้านบาท

เซียนหุ้นที่ถือร่วม

 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน 24,034,400 หุ้น หรือ 2.47% มูลค่า 43.50 ล้านบาท
 • นเรศ งามอภิชน ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 จำนวน 22,600,000 หุ้น หรือ 2.32% มูลค่า 40.90 ล้านบาท
 • วารุณี ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 จำนวน 14,500,000 หุ้น หรือ 1.49% มูลค่า 26.25 ล้านบาท
 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 13 จำนวน 10,938,200 หุ้น หรือ 1.12% มูลค่า 19.80 ล้านบาท


6.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) STA ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 17.40 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 13 จำนวน 21,569,800 หุ้น หรือ 1.40% มูลค่า 375.31 ล้านบาท

ถือหุ้นร่วมกับ 

 • ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 19 จำนวน 9,600,000 หุ้น หรือ 0.63% มูลค่า 167.04 ล้านบาท


7. บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TAN ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 16.60 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน 1,719,400 หุ้น หรือ 0.57% มูลค่า 28.54 ล้านบาท

 เซียนหุ้นที่ถือร่วม

 • คเชนทร์ เบญจกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 2,966,400 หุ้น หรือ 0.99% มูลค่า 49.24 ล้านบาท


8.บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 4.26 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 41,232,080 หุ้น หรือ 5.04% มูลค่า 175.65 ล้านบาท
 • มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 13 จำนวน 14,400,780 หุ้น หรือ 1.76% มูลค่า 61.35 ล้านบาท

เซียนหุ้นที่ถือร่วม

 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 22,240,500 หุ้น หรือ 2.72% มูลค่า 94.74 ล้านบาท
 • สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 33 จำนวน 4,452,900 หุ้น หรือ 0.54% มูลค่า 18.97 ล้านบาท

  

9.บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) TRP ราคาปิด ณ 8 พ.ค.2567 ที่ 12.10 บาท

 • สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 จำนวน 4,200,000 หุ้น หรือ 1.20% มูลค่า 50.82 ล้านบาท

เซียนหุ้นที่ถือร่วม

 • ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 12,066,600 หุ้น หรือ 3.45% มูลค่า 146.00 ล้านบาท
 • พะเนียง พงษธา ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 จำนวน 6,604,200 หุ้น หรือ 1.89% มูลค่า 79.91 ล้านบาท


อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า เซียนฮง ยังถือหุ้น อีก 6 หลักทรัพย์ โดยคนในครอบครัวถือร่วมด้วย อาทิ หุ้น IVL MALEE MICRO NEO RS-W4 และ TKN