‘ช ทวี’ จ่อเสนอผ่อนผันปรับเงื่อนไขชำระหนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 21 มิ.ย.

‘ช ทวี’ จ่อเสนอผ่อนผันปรับเงื่อนไขชำระหนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 21 มิ.ย.

“ช ทวี” ชงข้อเสนอขอผ่อนผันปรับเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ รุ่น "CHO212A" เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 21 มิ.ย. 2566

           บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งการผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ CHO212A ตามที่สิ่งที่อ้างอิงนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิด

โดยมีการพิจารณาเงื่อนไขการปรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพิจารณาขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจำเป็นได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ CHO212A ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หรือภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงว่ายังคงมีงานตามสัญญาจากคู่ค้า และโครงการที่ลงทุนไว้หลายรายการ การปรับปรุงการชำระหุ้นกู้จะทำให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว