ช ทวี (CHO) ประกาศผิดนัดชำระดอกเบี้ย - เงินต้นหุ้นกู้ 34 ล้าน

ช ทวี (CHO) ประกาศผิดนัดชำระดอกเบี้ย - เงินต้นหุ้นกู้ 34 ล้าน

"ช ทวี" หรือ "CHO"  อ้างขาดสภาพคล่อง ประกาศผิดนัดชำระดอกเบี้ย และเงินต้นหุ้นกู้ งวด 22 พ.ค.2566 กว่า 34 ล้าน ผู้ถือหุ้นกู้ 408 รายระทึก เงินต้นยังเหลืออีกกว่า 408 ล้าน

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเช้าวันนี้(22 พ.ค.) ว่า บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (CHO212A) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 22 พ.ค. 2566 ในงวดที่ 17 จำนวน 34,993,507.27 บาท เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ

สำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระประกอบด้วย เงินต้นจำนวน 27,265,000 บาท และดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 7,728,507.27 บาท (ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 6,571,215.82 บาท) รวมเป็นเงินต้น และดอกเบี้ยที่ต้องชำระสุทธิ จำนวน 33,836,215.82 บาท

 

 

 

 

หุ้นกู้ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (CHO212A )ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 22 พ.ค.2566 ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 22 พฤศจิกายน 2566 จำนวนเสนอขาย 545,300 หน่วย หรือ 545,300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.75% มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 408,975,000 บาท ผู้ถือหุ้นกู้ 408 ราย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์