SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.ถึง 7 พ.ย.นี้ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 7 พฤศจิกายน 2566

ผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ www.smebank.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานจัดการทรัพยากร เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว. ชั้น 4 อาคาร SME Bank Tower เลขที่ 310  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร.08-5980-7863