ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.783 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.448 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.783 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.448 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (26 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.783 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.335 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.448 บาท/ดอลลาร์)