สถานการณ์ยางพารา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.67 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 49.64 บาท/กก. ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.44 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 49.67 บาท/กก. ราคายางวันนี้ ในภาพรวมมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ

ทั้งนี้ ราคายางวันนี้ สะท้อนปัจจัยทิศทางราคาของตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของเศรษฐกิจโลก นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลภายหลังนาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง (Disinflationary) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การชะลอตัวของเงินเฟ้อเริ่มปรากฏ และคาดการณ์ว่าปี 2566 จะเห็นเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้น รัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดเป็น การส่งเสริมการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีแนวโน้มส่งผลบวกต่อราคายางในอนาคต

 

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566