BGRIM งานเลี้ยงยังไม่เลิก..! (25 ม.ค. 2566)

BGRIM งานเลี้ยงยังไม่เลิก..! (25 ม.ค. 2566)

ทิศทางกลยุทธ์ของ BGRIM ในปี 2566…?

BGRIM ยังตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตติดตั้งเชิงรุกเป็น 10GWh ภายในปี 2573 (จาก 4.7GWh ในปี 2567 และ 3.4GWh ในปี 2565) โดยโครงการพลังงานหมุนเวียน (RE) จะคิดเป็น 50% ของทั้งหมด (จาก 25% ในปี 2565) ทั้งนี้ ทำเลที่มีศักยภาพสูงได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย และ ตลาดอื่น ๆ (Figure1) โดยกำหนดงบลงทุน (capex) ไว้ที่ 7 หมื่นลบ. หรือ 9 พันลบ.ต่อปี (8 ปี) จนถึงปี 2573 บริษัทคาดว่า EBITDA ในปี 2573 จะอยู่ที่ปีละ 3.5 หมื่นล้านบาท (จาก 1.5 หมื่นล้านบาทในปี 2564) คิดเป็นอัตราการเติบโต 10% ต่อปี CAGR และคาดว่า EBITDA margin จะอยู่ที่ 35% โดยปัจจัยกระตุ้นการเติบโตจะมาจากโครงการ RE, ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน, การนำเสนอ solutions ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่ม margin อย่างเช่น การบริหารจัดการพลังงาน และ distributed generation

BGRIM งานเลี้ยงยังไม่เลิก..! (25 ม.ค. 2566)

 

แหล่งเงินทุนจะมาจากไหน …?

ผู้บริหารยืนยันว่าจะไม่มีการเพิ่มทุน แม้ว่าสัดส่วน net IBD/E จะอยู่ที่ 1.9x ใน 3Q65 (จากเป้าของบริษัทที่ 2.0x และ covenant ที่ 3.0x) โดยเงินทุนส่วนใหญ่จะมาจากกระแสเงินสด รองลงมาคือเงินสด และหุ้นกู้แบบ hybrid ทั้งนี้ BGRIM มีแผนจะออกหุ้นกู้ perp bond ในปี 2566 และขายสินทรัพย์ (asset monetization) ใน 2H66 เพราะบริษัทมีแผนจะใช้งบลงทุนส่วนใหญ่ในปี 2567 โดยประมาณ 60-80% ของโครงการกำลังที่ศึกษาอยู่ค่อนข้างแน่นอนแล้ว เพียงแค่รอการประกาศออกมาเท่านั้น ในขณะที่ประมาณ 90% เป็นโครงการ RE เรามองว่ารอบนี้ค่อนข้างท้าทายสำหรับ BGRIM ในการที่จะบรรลุแผนสร้างการเติบโตเชิงรุกเมื่อเทียบกับงบดุลค่ที่อนข้างตึงตัว ซึ่งเราคงต้องรอดูกันต่อไป

 

 

 

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรกำไรเพื่อสะท้อน 4 โครงการพลังลมในทะเลที่เกาหลีใต้

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรตั้งแต่ปี 2570F เป็นต้นไปอีก ~20% เพื่อสะท้อนถึงโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง 4 โครงการในเกาหลีใต้ (Jodo / Shinan / Cheonsa / Gunghung) โดยใช้สมมติฐานดังนี้ i) EIRR ~13% ii) D/E ที่ 75:25 iii) capacity factor ที่ 25% iv) อัตราค่าไฟฟ้าที่ KRW150/kWh และ v) อัตราดอกเบี้ยที่ 4% และอัตราภาษีที่ 0-10% ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะทำให้กำลังการผลิตของ BGRIM เพิ่มขึ้น 1031MW หรือ 560MWe คิดเป็น 20.4% ของกำลังการผลิต 2,748MWe เป็น 3,308MWe

 

Valuation & Action

เมื่อพูดถึงการเก็งกำไรจากปัจจัยภายนอก (ราคาน้ำมัน, อัตราแลกเปลี่ยน US$/THB, และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร) จากการศึกษาของเราพบว่าหุ้น BGRIM มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้า ทั้งนี้จากผลประกอบการที่ฟื้นตัวในระดับปานกลางใน 4Q65 ก่อนที่จะพุ่งแรงในปี 2566 เราเชื่อว่าตลาดจะยังมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้นอีก และประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์จะช่วยเสริมความมั่นใจให้นักลงทุนทำให้มีการ re-rate หุ้น BGRIM ต่อ เรายังแนะนำซื้อ โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย DCF เป็น 46 บาท จากเดิมที่ 42.50 บาท

 

Risks

ปิดซ่อมบำรุงนอกแผน, ปัญหา cost overruns, และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย