กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชนิดราคา 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏและการศึกษาของชาติ ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และเป็นที่ระลึก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

 

 

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า 'พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'

 

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า '๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗' เบื้องล่างมีข้อความว่า 'ประเทศไทย' ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า '๒๐' ด้านซ้ายมีข้อความว่า 'บาท'

 

กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 

ส่วนกลาง

  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2565 7944
  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2282 4109
  • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2618 6340

 

ส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

 

ช่องทางออนไลน์

  • www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0 2059 4999

 

กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่