เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดแลก 25 ธ.ค.นี้

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดแลก 25 ธ.ค.นี้

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เริ่ม 25 ธ.ค.66 เป็นต้นไป แลกได้ช่องทางไหนบ้างเช็กเลย!

วันนี้ (22 ธันวาคม 2566) ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครบ 108 ปี แห่งการสถาปนา โดยจัดทำเป็น เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

 

 

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า 'พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'

 

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า '๑๐๘ ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖' เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า '๒๐ บาท' และข้อความว่า 'ประเทศไทย' โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบน กับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดแลก 25 ธ.ค.นี้

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 

ส่วนกลาง

  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
  • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

 

ส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

 

ช่องทางออนไลน์

www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ)

 

*โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดแลก 25 ธ.ค.นี้