เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

'กรมธนารักษ์' เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 โดยขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำ 'เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก' 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ 

 

 

รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส ที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก ในปี พ.ศ. 2566 โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลก 20 บาท โดยมีลวดลาย

 

  • ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายปฐมจุลจอมเกล้า พระอังสาเบื้องซ้ายทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า 'สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์'

 

  • ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า '๑๐๐ ปี วันประสูติ' เบื้องล่างมีข้อความว่า '๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประเทศไทย' ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า '๒๐' ด้านซ้ายมีข้อความว่า 'บาท'

 

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 

ส่วนกลาง

  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2565 7944
  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2282 4109
  • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2618 6340

 

ส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

 

ช่องทางออนไลน์

www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) 

*โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0 2059 4999

 

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ