เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก '60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ' เปิดแลก 23 ส.ค.นี้

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก '60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ' เปิดแลก 23 ส.ค.นี้

23 ส.ค.นี้ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก '60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ' เช็กที่นี่! สั่งผ่านออนไลน์ - แลกด้วยตนเองได้ที่ไหนบ้าง

กระทรวงการคลัง โดย กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา แลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th หรือแลกด้วยตนเองที่ 

 

 

'ส่วนกลาง' แลกได้ที่ (1) กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2565 7944 (2) หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2282 4109 (3) หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2618 6340 

 

'ส่วนภูมิภาค' แลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

 

 

สำหรับลวดลายของเหรียญนั้น ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ทรงประดับเข็มตราเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล 

 

ส่วนด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า '๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์' ด้านล่างมีข้อความว่า '๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประเทศไทย' 

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก \'60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ\' เปิดแลก 23 ส.ค.นี้