การปรับตัวและการคิดค้นสิ่งใหม่ คือกุญแจสำคัญ 'รักษาระบบอาหารโลก'

การปรับตัวและการคิดค้นสิ่งใหม่ คือกุญแจสำคัญ  'รักษาระบบอาหารโลก'

ระบบอาหารทั่วโลกอยู่ในความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน หนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มาจากการผลิตอาหาร

KEY

POINTS

  • การเปลี่ยนแปลงทางอาหารจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
  • การปรับปรุงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะค่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
  • การคิดค้นสิ่งใหม่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคอาหารในระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

ในเวลาเดียวกัน ประชากรโลกคาดว่าจะมีจำนวนเกือบ 1 หมื่นล้านคนภายในปี 2593 ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการอาหารได้ถึง 60% การเปลี่ยนแปลงในวิธีที่เติบโต การผลิต และการบริโภคอาหารทำให้เกิดวิกฤตสองประการต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และความซับซ้อนก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงทางอาหารมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีที่สังคมผลิต แจกจ่าย บริโภค และทิ้งอาหาร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าร่วมกันด้านสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขนาดของการเปลี่ยนแปลงนั้นคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

การปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจำเป็นต้องมีการแทรกแซงในทุกระดับของกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องนำแหล่งพลังงานใหม่ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลมมาใช้ บริษัทต่างๆ จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และผู้บริโภคจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคผ่านสหกรณ์พลังงานและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงทางอาหารเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมในทำนองเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันสองขั้นตอน การปรับปรุงใหม่และการคิดค้นใหม่ ในขณะที่ Renovation ทำการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าอาหาร Reinvention มุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ นั่นคือการปรับทิศทางการผลิตอาหารในขนาดเต็มขนาดในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานภายในอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่

ปรับปรุงสูตรและบรรจุภัณฑ์

การปรับปรุงใหม่เป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการลดส่วนผสมและส่วนประกอบที่เป็นอันตรายในอาหารทันที รวมถึงปริมาณเกลือ น้ำตาล ไขมัน และสารปรุงแต่งในปริมาณที่มากเกินไป การปรับปรุงใหม่ยังสามารถปรับปรุงโปรไฟล์ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มเส้นใยหรือสารอาหารรองมากขึ้น แม้ว่าผลกระทบระดับผลิตภัณฑ์จะมีน้อย

แต่การรับประทานอาหารโดยรวมอาจมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทอาหารข้ามชาติแห่งหนึ่งเพิ่มธัญพืชไม่ขัดสีลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นของขบเคี้ยว ก็อาจเพิ่มการบริโภคเส้นใยของชาวอเมริกันได้ 5% ภายในปี 2573 ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการปรับโครงสร้างทางโภชนาการ สามารถบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของประชาชนได้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ โรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน และภาวะหัวใจและหลอดเลือด

การปรับปรุงใหม่อาจหมายถึงการเพิ่มโปรไบโอติกลงในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงสุขภาพของไมโครไบโอม ในฐานะที่เป็น “สมองที่สอง” ของร่างกาย ลำไส้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ รวมถึงการย่อยอาหาร การทำงานของระบบเผาผลาญ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และแม้แต่สุขภาพจิต แกนของจุลินทรีย์-ลำไส้-สมองนี้สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบการควบคุมแบบองค์รวมของร่างกาย ส่งผลต่อการตอบสนองต่อความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

สร้างระบบขึ้นมาใหม่

แม้ว่าการปรับปรุงใหม่จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่การปรับโครงสร้างใหม่ก็ไม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมอาหารเผชิญอยู่ได้ การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เรียกร้องให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในประเภทผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี โดยจินตนาการถึงวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริโภคอาหาร เพื่อเน้นย้ำถึงความพร้อมในการให้บริการ โภชนาการ และความยั่งยืน

ตัวอย่างที่ดีของการคิดค้นสิ่งใหม่คือโปรตีนทางเลือก การทดแทนผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ปลา และไข่อย่างยั่งยืนสามารถลดความเข้มข้นของคาร์บอน น้ำ และดินในการเลี้ยงสัตว์ ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้น โปรตีนทางเลือกบางชนิดอาศัยการหมักจากพืช การเพาะเลี้ยง และการหมักที่แม่นยำ ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ก็เริ่มใช้โปรตีนชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยซ้ำ ในปี 2024 Unilever ได้เปิดตัว "ผลิตภัณฑ์นมปลอดวัว" นอกเหนือจากโปรตีนทางเลือกแล้ว

อุตสาหกรรมอาหารยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ผ่านโภชนาการเฉพาะบุคคลได้อีกด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น AI และการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสร้างอาหารที่เหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรม ปัจจัยการดำเนินชีวิต และเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลได้ โภชนาการส่วนบุคคลยังสามารถลดขยะอาหารได้โดยการจับคู่แต่ละบุคคลกับแผนการรับประทานอาหารที่ใช้ส่วนผสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมจากการผลิตและการกำจัดอาหาร ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพ NourishedRx จะปรับแผนมื้ออาหารให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางการแพทย์ เส้นทางรับประทานอาหารทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางบริบทอื่น ๆ เช่น เวลา งบประมาณ และการคมนาคมที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ การปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงนี้สนับสนุนการปรับปรุงในระยะยาวในสภาวะเรื้อรัง นอกเหนือจากการสร้างนิสัยการบริโภคอาหารแบบใหม่ที่ยั่งยืน

การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ยังดูที่การส่งเสริมตลาดอาหารสดและช่องทางการจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภค เช่น โมเดลจากฟาร์มสู่ส้อม ด้วยการหลีกเลี่ยงตัวกลางแบบดั้งเดิมและเชื่อมโยงผู้บริโภคโดยตรงกับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น เราสามารถรับประกันความสมบูรณ์และความสดใหม่ของห่วงโซ่อุปทานอาหารในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น

การหยุดชะงักในระบบอาหารเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อรวมเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น นูมิ สตาร์ทอัพชาวฝรั่งเศสใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่โดยใช้โปรตีนทางเลือก หากเทคโนโลยีเดียวกันนี้สามารถปรับน้ำนมแม่ให้เข้ากับเซลล์เต้านมของแม่ได้ เด็กทารกก็จะได้รับการบำรุงด้วยน้ำนมแม่ที่พิมพ์ออกมาเป็นครั้งแรก นี่คือการประดิษฐ์ระบบอาหารใหม่

การเปลี่ยนแปลงด้านอาหารเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ โดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างกล้าหาญในทุกภาคส่วน อุตสาหกรรม และสาขาวิชา ไม่มีแนวทางเดียวในการเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ที่ปรับปรุงและคิดค้นใหม่ จึงสามารถกำหนดเส้นทางสู่ระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่น เสมอภาค และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค้นระบบอาหารใหม่ 

ที่มา: World Economic Forum