TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ 'ก๊าซเรือนกระจก'

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ 'ก๊าซเรือนกระจก'

TCNN จับมือ Nation Group ส่งเสริมงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ ในการลด ดูดซับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) นำโดย นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการเครือข่าย TCNN และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ Nation นำโดย นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร เนชั่น กรุ๊ป และ คุณอรวรรณ พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ สปริงนิวส์ 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ในการลด ดูดซับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณชน และพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อเป็นศูนย์รวมรวบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลด ดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ TCNN Nation และ TGO ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ \'ก๊าซเรือนกระจก\'

 

นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ประธานกรรมการเครือข่าย TCNN กล่าวว่า เครือข่าย TCNN จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ เครือข่าย TCNN ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสมาชิกในการกำหนดเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization)” โดยในปัจจุบันเครือข่าย TCNN มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วกว่า 440 องค์กร และมีสมาชิกประเภท Climate Action Leading Organization ถึง 91 องค์กร

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ \'ก๊าซเรือนกระจก\'

ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ เนชั่น กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือข่าย ซึ่งถือเป็นองค์กรสื่อแห่งแรกที่เครือข่าย TCNN ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานของเครือข่าย TCNN รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และการพัฒนาศักยภาพเรื่องการลด ดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกต่อภาคประชาชนในวงกว้าง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเครือเนชั่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันผลักดันและยกระดับการดำเนินงานในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก

รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการเป็น Net Zero ตามเป้าหมายได้ในที่สุด

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ \'ก๊าซเรือนกระจก\'

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร Nation Group กล่าวว่า สื่อในเครือเนชั่นให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมรณรงค์การลดก๊าซเรือนกระจกในทุก Platform ทั้ง Content Event และงานสัมมนา มาเป็นระยะเวลาหลายปี เพราะเราตระหนักว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งมอบสังคมและประเทศที่ดีให้คนรุ่นต่อไป รวมทั้งการปรับองค์กรในฐานะ Listed company ให้เข้าสู่ ESG เพื่อให้เป็น 1 ในองค์กรยั่งยืน หรือ Sustainable

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและนิมิตหมายอันดีในการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กร เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง เพื่อไปสู่หมุดหมายของประเทศที่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หลังเข้าร่วมการประชุม COP26 ตามที่รัฐบาลไทยประกาศเป้าหมายสำคัญ ว่าไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2065

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ \'ก๊าซเรือนกระจก\'

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ \'ก๊าซเรือนกระจก\'

TCNN จับมือ Nation สื่อสารตระหนักรู้ ลด-ดูดซับ-กักเก็บ \'ก๊าซเรือนกระจก\'