ยุทธศาสตร์สร้าง“นิเวศน์โชห่วย” เคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโตยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สร้าง“นิเวศน์โชห่วย”  เคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโตยั่งยืน

ข้อมูลจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระบุว่า ได้ยกระดับธุรกิจร้านค้าปลีก และร้านโชห่วยชุมชน “ร้านโดนใจ” เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน และฐานรากของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง และผู้ประกอบการร้านโชห่วย

ที่ต้องการยกระดับพัฒนาโมเดลสู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  

เสริมแกร่งกิจการสู่ความยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการหน้าร้าน หรือ POS ซึ่งเป็นระบบการจัดการ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการขายหน้าร้าน และเครือข่ายซัพพลายเออร์

โดยให้คำปรึกษาทางการเงิน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) เติมความรู้ทางการเงินและธุรกิจ แนะนำแนวทางการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การปรับปรุงแผนธุรกิจ ปรับโครงสร้างหนี้ แพลตฟอร์มร้านโดนใจ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกลงทุน และสินค้าที่จำหน่ายได้เอง โดยไม่ต้องแบ่งผลกำไร และใช้งบลงทุนไม่สูง จึงมั่นใจว่าจะช่วยเติมเต็มให้การพัฒนายกระดับร้านโชห่วยในประเทศไทยให้เติบโตได้ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจตั้งแต่ผู้ประกอบการ คู่ค้าและซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าในอีโคซิสเท็มให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่ 30,000 ร้านค้าภายในปี 2570

ยุทธศาสตร์สร้าง“นิเวศน์โชห่วย”  เคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโตยั่งยืน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์