“ตลาดหลักทรัพย์” เปิดโอกาสทางธุรกิจปรับรับความท้าทายใหม่สู่ความยั่งยืน

“ตลาดหลักทรัพย์” เปิดโอกาสทางธุรกิจปรับรับความท้าทายใหม่สู่ความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเพื่อความยั่งยืน ตอบรับความท้าทายสร้างความเข้มแข็งภาคเศรษฐกิจสอดคล้องเกณฑ์การค้าภายใต้เงื่อนไขโลกใหม่

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability” ว่า ในปัจจุบันมีความท้าทายอยู่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤติโลกรวน เรื่อง ของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง และคุณภาพของประชากร รวมถึงการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  ความผันผวนหลังโควิด การจดทะเบียนด้าน ESG  [ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ] ที่เพิ่มขึ้น
 

“ในอนาคต SME รวมไปถึงธนาคารจะต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยจะมีการนำสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนมาปล่อยกู้ให้กับ SME หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมากขึ้น  ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ  ได้กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ด้วย”
สำหรับข้อมูลด้าน ESG เช่นข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป(อียู)ที่ออก CBAM หรือ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าคาร์บอนสูงหรือกำจัดการผลิตที่ก่อคาร์บอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ปัจจัยต่างเหล่านี้ทำให้ต้องเร่งประเทศไทย ให้ปรับตัวเท่าทันสถานการณ์โลก และสามารถอยู่ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันจึงจะประสบความสำเร็จได้
 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการตั้งเครือข่าย SET ESG และมีการรวบรวมคนที่มีความรู้หลากหลายจากบริษัทที่จดทะเบียน มาช่วยขับเคลื่อน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ เสริมสร้างความมั่นคง ทางสังคมความสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อม กลับประเทศไทยที่มีความผันผวนมากขึ้นไปทุกที

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์