มาทำความรู้จักคาร์บอนเครดิตที่มาแรงแซงทางโค้ง

มาทำความรู้จักคาร์บอนเครดิตที่มาแรงแซงทางโค้ง

ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เปิดเผยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาได้แค่ 2 เดือน ตั้งแต่ (ต.ค.-พ.ย. 2565) ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศไทย โดยใน 2 เดือนแรกมีปริมาณคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER

 

ที่ขายไปแล้ว 28,496 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ซึ่งมาจากโครงการประเภทพลังงานทดแทน ได้แก่ ชีวภาพ ชีวมวล และแสงอาทิตย์ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 1,088,319.84 บาท

 หากเทียบ Demand ในช่วงไตรมาสแรก นี้ยังถือว่าน้อยกว่า Supply  เพราะเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้มีมติเห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพิ่มเติมอีก จำนวน 8 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวมทั้งสิ้น 460,600 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทพลังงานทดแทน

มาทำความรู้จักคาร์บอนเครดิตที่มาแรงแซงทางโค้ง

 

โดยประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตคือ 1.สร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิต 2. เป็นแรงจูงใจที่ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น 3. เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขัน และเสริมความน่าเชื่อถือขององค์กรในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์