"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

“ความยั่งยืน” เป็นโจทย์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ทว่าความยั่งยืนไม่สามารถทำคนเดียวได้

การเริ่มต้นทำอะไรเพียงลำพังอาจจะต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หากไม่ทำตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ก็จะสร้างผลกระทบมากมายมหาศาล ผู้คนอาจจะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้

ฉะนั้น การหาพันธะมิตรเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นทางออกดังเช่นที่ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties-COP) สมัยที่ 27 ที่ประเทศอียิปต์ บรรลุข้อตกลงสำคัญเพื่อมอบเงินสนับสนุนชาติที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยังคงยึดมั่นคำสัญญาที่จะจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

“ภาษีคาร์บอน”กรณีศึกษา รูปแบบ-แนวทางใช้จริง

ฟรี!ร่วมผจญภัย"จุดจบของโลก บนจุดชมวิวภูเขากองขยะ"22-26 พ.ย.นี้@ลิโด้ 3

TGO ชวนรู้จัก “เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

เปิดอาหารแห่งอนาคตเพื่อ "ความยั่งยืน"

 

จัดการขยะอย่างยั่งยืน ทำคนเดียวไม่ได้

โครงการ “มาหามิตร” ที่บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต , โครงการ Chula Zero Waste ,โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะเรื่องความยั่งยืน ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เพียงคนเดียว

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

"กอปร ลิ้มสุวรรณ" ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste และหัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม เล่าว่าจุฬาฯ ตั้งเป้า Carbon Neutrality ปี 2040 และ Net Zero ในปี 2050 โครงการ Chula Zero Waste จะทำเรื่องระบบการจัดการขยะกับคนเป็นหลัก เพราะขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวและขยะที่เพิ่มขึ้นก็มาจากคน 

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

โดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง สามารถลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง 30 % ภายใน 5 ปี  และสร้าง Future Leader คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ รักษ์โลก เพราะการจะจัดการขยะอย่างยั่งยืนได้ ต้องทำให้ขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด และการจะทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างคนรุ่นใหม่ต้องสื่อสารเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

 

การสร้างความยั่งยืนต้องเริ่มที่คน

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงมุ่งแสวงหากำไร แต่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน โดยยึดหลักการ ESG (Environmental:สิ่งแวดล้อม Social:สังคม และ Governance:ธรรมาภิบาล)

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

 "มร.โทมัส วิลสัน" กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) จากการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆในสาขา ที่มีอยู่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ภายในปี 2573 โดยเริ่มที่คน เพราะถือเป็นต้นตอของปัญหา ซึ่งมีพนักงานมากกว่า แสนคน ด้วยการดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยแยกขยะให้ถูกวิธีขณะนี้มีคนที่เข้าร่วมมากกว่า 30 % 

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

โรงแรมศิวาเทล ซึ่งได้มีการบริหารจัดการและลดขยะมาเป็นเวลา 7 ปี ลดขยะโรงแรมได้กว่า 95% จากที่เคยมีขยะสูงสุดปีละแสนกว่ากิโล ตอนนี้เหลือเพียง 5,000 กว่ากิโล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "มาหามิตร"ที่ “อลิสรา ศิวยาธร” ผู้บริหารรุ่นที่ 3 จะมาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการทรานฟอร์มพนักงานสีเขียวโดยใช้ Happy Workplace Model  สร้างความสุขให้แก่พนักงาน สอดแทรกอาหารออแกนิค ส่งเสริมการแยกขยะ ซึ่งขยะอาหารที่ทุกคนเป็นคนสร้างขึ้น มีปริมาณ 50-60% ของอาหารทั้งหมด

หลังจากนี้กลุ่มมาหามิตร จะหารือร่วมกันเดือนละครั้ง เพื่อทำการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม ก้าวเดินไปด้วยกันความร่วมมือครั้งจะทำให้ทุกคนเห็นว่าการรักษ์โลกเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตัวเรา

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้

"มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้ "มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้ "มาหามิตร" ลดโลกร้อน พันธกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้