เกณฑ์การค้าเปลี่ยนอาเซียนถก “วิชาชีพบัญชี”เพื่อความยั่งยืน

เกณฑ์การค้าเปลี่ยนอาเซียนถก “วิชาชีพบัญชี”เพื่อความยั่งยืน

จุรินทร์ ชี้มาตรการการค้าโลกเปลี่ยน ชี้บทบาทนักบัญชีอาเซียนร่วมถกปรับฐานการค้ารับมือเศรษฐกิจฟื้นหลังโควิดพร้อมเดินหน้ารับมือกฎเกณฑ์ใหม่รับความท้าทายปมสภาพอากาศโลกเปลี่ยน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานงานประชุมเชิงวิชาการสภาวิชาชีพบัญชีด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ และบัญชี   “ASEAN CPA Conference : Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN” ว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อเน้นความสำคัญของนักบัญชี เพื่อความยั่งยืน ในธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อเน้นย้ำความสำคัญและบทบาทของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนหรือ ASEAN CPA ในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างโอกาสให้ CPA และนักบัญชีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้ง 2 ระดับ เกณฑ์การค้าเปลี่ยนอาเซียนถก “วิชาชีพบัญชี”เพื่อความยั่งยืน

 “สำหรับประเทศไทยทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพราะว่าทุกวันนี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกโลกได้มีข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆเพิ่มเติมระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นเป็นลำดับในการเข้ามากำกับดูแลนิติบุคคลและธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความกับผู้ทำบัญชีไทยในการทำงานในต่างประเทศและนอกประเทศ”

นาย ลิม จก โฮย เลขาธิการอาเซียน กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจอยู่ในช่วงการฟื้นฟูจากโควิด -19 แต่ ขณะเดียวกันก็กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางสภาพพูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในตลอดช่วงเวลานี้ วิกฤติระดับโลกส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสามมิติได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

“ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การเร่งที่มากขึ้น ในการพัฒนาเป้าหมายซึ่งรวมไปถึงข้อบังคับตกลงปารีสอีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าความยังยืนเป็นกลยุทธ์ในการฟื้นฟูของอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย”

นาง ฮาจาห์ ชัยรานี บินติ ฮาจี สุไลมาน ประธาน ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการ ดำเนินตามตามข้อตกลงด้านบัญชี (MRA) ของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานและคุณสมบัติมาใช้ทำให้ตามข้อตกลงของอาเซียนอีกด้วย